$Y: Informace o odkazech na symboly

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Není v TPC ani Turbo. Povoluje nebo zakazuje generování informací o odkazech na symboly.

 Syntaxe:    {$Y+} nebo {$Y-}
 Implicitně:  {$Y+}
 Typ:      Globální
 Povel Menu:  Options|Compiler|Symbol Information

Tyto informace sestávají z tabulek, které poskytují čísla řádek všech deklarací symbolů a odkazů na ně v modulu. $Y je použit pouze browserem.

Režim $Y+

Režim $Y+ povoluje generování informací o odkazech na symboly.

V jednotkách se informace o odkazech na symboly zaznamenávají do souboru .TPU, .TPW nebo .TPP spolu s výsledným kódem jednotky. Informace o odkazech na symboly zvětšují velikost souborů .TPU, .TPW nebo .TPP, ale neovlivňují velikost ani rychlost vykonatelného programu.

Direktiva $Y nemá žádný efekt, jestliže je vypnut jak $D, tak $L.

Režim $Y-

V režimu $Y+ je generování informací o odkazech na symboly zakázáno.