Cos

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Vrací kosinus argumentu. (X je úhel v radiánech).

Deklarace
function Cos(X: Reálný): Reálný;
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
X je výraz reálného typu a udává velikost úhlu v radiánech. Výsledkem je kosinus tohoto úhlu.
Viz také
ArcTan
Sin


Vzorový příklad

{Cos.PAS}
{Vzorový příklad pro funkci Cos.}
var R: Real;
begin
  R := Cos(Pi);
end.