Sin

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vrací sinus argumentu.

Deklarace
function Sin(X: Reálný): Reálný;
Režim
Windows
Poznámky
X je výraz reálného typu. Vrací sinus úhlu X v radiánech.
Viz také
ArcTan
TypeOf
Cos


Vzorový příklad

{Sin.PAS}
{Vzorový příklad pro funkci Sin.}
{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }
var
  R: Real;
begin
  R := Sin(Pi);
  Writeln ('Sínus pí je ', R);
  Readln;
end.