Dec

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Dekrementuje proměnnou.

Deklarace
procedure Dec(var X[ ; N: Longint]);
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
X je proměnná ordinálního typu nebo proměnná typu PChar, je-li povolena rozšířená syntaxe, a N je výraz celočíselného typu. X se zmenší o 1 nebo o N, je-li N určeno; tj. Dec (X) odpovídá příkazu X := X - 1 a Dec (X, N) odpovídá příkazu X := X - N.
Procedura Dec generuje optimalizovaný kód a je proto vhodná do často opakovaných pasáží programů.
Viz také
Inc
Pred
Succ


Vzorový příklad

{Dec.PAS}
{Vzorový příklad pro proceduru Dec.}
var
 IntVar: Integer;
 LongintVar: Longint;
begin
 Intvar := 10;
 LongintVar := 10;
 Dec(IntVar);         { IntVar := IntVar - 1 }
 Dec(LongintVar, 5);      { LongintVar := LongintVar - 5 }
end.