Inc

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Inkrementuje proměnnou.

Deklarace
procedure Inc(var X [ ; N: Longint ] );
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
X je proměnná ordinálního typu nebo proměnná typu PChar, jestliže je povolena rozšířená syntaxe, a N je výraz celočíselného typu. X je inkrementováno o 1, nebo o N, je-li N zadáno; to znamená, že Inc(X) odpovídá X := X + 1 a Inc(X, N) odpovídá X := X + N.
Inc generuje při kompilaci optimalizovaný kód a je proto vhodná do často opakovaných smyček.
Viz také
Dec
Pred
Succ


Vzorový příklad

{Inc.PAS}
{Vzorový příklad pro proceduru Inc.}
var
  IntVar: Integer;
  LongintVar: Longint;
begin
  Inc(IntVar);          { IntVar := IntVar + 1 }
  Inc(LongintVar, 5);   { LongintVar := LongintVar + 5 }
end.