Exit

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Okamžitě vystoupí z aktuálního bloku.

Deklarace
procedure Exit;
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
Pokud je Exit provedeno v hlavním programu, způsobí ukončení programu.
Viz také
Halt


Vzorový příklad

{Exit.PAS}
{Vzorový příklad pro proceduru Exit.}
{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }
uses Crt;
 procedure WasteTime;
 begin
   repeat
     if KeyPressed then Exit;
     Write('Xx');
   until False;
 end;
 begin
   WasteTime;
 end.