Halt

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Zastaví provádění programu a vrátí řízení operačnímu systému.

Deklarace
 procedure Halt [ ( Exitcode: Word ) ];

kde:

ExitCode je nepovinný výstupní kód programu
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
Iniciuje vykonání případných procedur Exit. ExitCode může být testován rodičovským procesem pomocí DosExitCode v jednotce Dos, nebo pomocí testu ERRORLEVEL v dávkovém souboru DOSu.
Viz také
Exit
DosExitCode
RunError


Vzorový příklad

{Halt.PAS}
{Vzorový příklad pro proceduru Halt.}

{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }

 begin
  if 1 = 1 then
   begin
    if 2 = 2 then
     begin
      if 3 = 3 then
       begin
        Halt(1); { Tady a nikde jinde! }
       end;
     end;
   end;
  Writeln('Tohle se nevykoná.');
 end.