Lokální návěští

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Lokální návěští je návěští, které je viditelné pouze uvnitř příkazu asm, kde je použito.

Lokální návěští
 • začíná znakem @, který
 • je následován jedním nebo více:
  • písmeny (A..Z)
  • číslicemi (0..9)
  • znaky podtržení (_) nebo
  • znaky @ a
 • je ukončeno dvojtečkou (:)


Protože znak @ nemůže být částí identifikátoru Pascalu, jsou lokální návěští automaticky omezena jen na použití v příkaze asm.


Obor působnosti lokálního návěští leží od vyhrazeného slova asm až ke slovu end příkazu asm, který návěští obsahuje. Protože je tento obor limitován, lze v různých příkazech asm používat stejná jména lokálních návěští.


Lokální návěští nemusí být před svým použitím nikde definováno.