Operátory výrazů integrovaného assembleru

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tabulka ukazuje seznam operátorů výrazů integrovaného assembleru v sestupné řadě jejich priorit.

Operátory v jedné kategorii mají stejnou prioritu.

Kategorie Operátor Co to je (nebo dělá)
Nejvyšší & Překrytí identifikátoru
(...) Dílčí výraz
[...] Paměťový odkaz
. Selektor člena struktury
Unární HIGH Vrací vyšších 8 bitů
LOW Vrací nižších 8 bitů
+ Unární plus
- Unární mínus
: Překrytí segmentu
OFFSET Vrací ofset adresy
SEG Vrací segment adresy
TYPE Vrací typ (velikost v bajtech)
PTR Explicitní přetypování
* Násobení
/ Celočíselné dělení
MOD Zbytek po celočís.dělení
SHL Aritmetický posun vlevo
SHR Aritmetický posun vpravo
Aditivní + Binární součet
- Binární rozdíl
Bitové NOT Bitová negace
AND Bitový AND
OR Bitový OR
XOR Bitový exkluzivní OR