ParamStr

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Vrací určený parametr příkazové řádky.

Deklarace
function ParamStr(Index): String;
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
Index je výraz typu Word. ParamStr vrací Index-tý parametr z příkazové řádky nebo prázdný řetězec, jestliže Index je větší než ParamCount. ParamStr(0) vrací cestu a jméno souboru vykonávaného programu (např. C:\BP\MYPROG.EXE).
Viz také
ParamCount


Vzorový příklad

{Parstrng.PAS}
{Vzorový příklad pro funkci Paramstr.}
var I: Word;
begin
  for I := 1 to ParamCount do
    Writeln(ParamStr(I));
end.