Random

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vrací náhodné číslo.

Deklarace
function Random [ ( Range: Word) ]: < Stejný typ jako parametr >;
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
Generátor náhodných čísel by se měl inicializovat voláním Randomize nebo přiřazením hodnoty do proměnné RandSeed.
Návratová hodnota
Náhodného číslo v rozsahu 0 až Range nevčetně.
Viz také
Randomize


Vzorový příklad

{Random.PAS}
{Vzorový příklad pro Random a Randomize.}
{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }
 uses Crt;
 begin
   Randomize;
   repeat
     { Píše text v náhodných barvách }
     Writeln (Random(1000));
   until KeyPressed;
 end.