Readln

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Vykoná proceduru Read a pak skočí na další řádku v souboru.

Deklarace
procedure Readln([ var F: Text; ] V1 [, V2, ...,Vn ]);


Režim
Windows, Reálný, Chráněný


Poznámky
Po provedení Read přeskočí Readln na začátek další řádky čteného souboru.


Viz také
Read


Vzorový příklad

{Readln.PAS}
{Vzorový příklad pro Readln a Writeln.}
{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }
 var
   s : String;
 begin
   Write('Vložte řádek textu: ');
   Readln(s);
   Writeln('Napsal jste: ',s);
   Writeln('Stiskněte <Enter> pro konec');
   Readln;
 end.