SetFillStyle

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Nastaví vyplňovací vzorek a barvu.

Deklarace
procedure SetFillStyle(Pattern: Word; Color: Word);
Režim
Reálný, Chráněný
Poznámky
Nastaví vzorek a barvu pro všechna vyplňování, prováděná procedurami FillPoly, Bar, Bar3D a PieSlice. K dispozici je řada vyplňovacích vzorků. Implicitním vzorkem je plná plocha a implicitní barvou je barva s maximálním číslem v paletě. Pokud nejsou oba parametry platné, vrátí GraphResult hodnotu grError a platí dosavadní nastavení. Jestliže Pattern je roven UserFill, aktivním se stane uživatelsky definovaný vzorek (nastavený voláním SetFillPattern).
Omezení
Je nutno být v grafickém režimu.
Viz také
Bar
Bar3D
FillPoly
GetFillSettings
PieSlice
SetFillPattern


Vzorový příklad

{Getfsets.PAS}
{Vzorový příklad pro proceduru GetFillSettings.}
uses Graph;
var
 Gd, Gm: Integer;
 FillInfo: FillSettingsType;
begin
 Gd := Detect;
 InitGraph(Gd, Gm, ' ');
 if GraphResult <> grOk then
  Halt(1);
 GetFillSettings(FillInfo);  { Uložení vzorku a barvy }
 Bar(0, 0, 50, 50);
 SetFillStyle(XHatchFill, GetMaxColor);  { Nový styl }
 Bar(50, 0, 100, 50);
 with FillInfo do
  SetFillStyle(Pattern, Color);  { Obnovení starého vyplňovacího stylu }
 Bar(100, 0, 150, 50);
 Readln;
 CloseGraph;
end.