Vyhrazená slova integrovaného assembleru

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

V operandech používaná následující vyhrazená slova mají v assembleru předdefinovaný význam:

Tabulka vyhrazených slov

AH
AL
AND
AX
BH
BL
BP
BX
BYTE
CH
CL
CS
CX
DH
DI
DL
DS
DWORD
DX
ES
FAR
HIGH
LOW
MOD
NEAR
NOT
OFFSET
OR
PTR
QWORD
SEG
SHL
SHR
SI
SP
SS
ST
TBYTE
TYPE
WORD
XOR


Tato vyhrazená slova mají vždy přednost před stejnojmennými uživatelsky definovanými identifikátory.

Pro přístup k uživatelsky definovanému symbolu se shodným jménem jako vyhrazené slovo assembleru musíte použít assemblerovský operátor překrytí identifikátoru (&).

Doporučení
Vyvarujte se definice identifikátorů se shodným jménem jako vyhrazené slovo.