Writeln

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vykoná proceduru Write a pak do souboru zapíše značku konce řádky.

Deklarace
procedure Writeln([ var F: Text; ] P1 [, P2, ...,Pn ] );


Poznámky
Writeln je rozšířením procedury Write, jak je definována pro textové soubory. Po vykonání Write, zapíše Writeln do souboru značku konce řádky (carriage-return/linefeed). Writeln (F) bez parametrů do souboru zapíše jen značku konce řádky. (Writeln bez parametrů odpovídá Writeln (Output).)


Omezení
Soubor musí být otevřený pro výstup.


Viz také
Write


Vzorový příklad

{Readln.PAS}
{Vzorový příklad pro Readln a Writeln.}
{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }
 var
   s : String;
 begin
   Write('Vložte řádek textu: ');
   Readln(s);
   Writeln('Napsal jste: ',s);
   Writeln('Stiskněte <Enter> pro konec');
   Readln;
 end.