Geometry programs in Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [1-10]  [11-20]  [actual]  [31-36]

Order:21
Author: Juraj Pupák
Program: Objemihl.pas

Program calculate surface and capacity of the pyramid.Order:22
Author: Juraj Pupák
Program: Opgula.pas

Program calculate surface and capacity of sphere.Order:23
valec.pngAuthor: Juraj Pupák
Program: Opvalec.pas

Calculate capacity of cylinder.
Pre výpočet objemu válca platí vzťah π·r²·v
Pre výpočet povrchu válca platí vzťah 2·π·r·(r+v)

Description:
- r je polomer válca
- v je výška válca
- π je Ludolfovo číslo 3.14159

Program na výpočet π nájdete tu Pi.pas.Order:24
Program: Poilinp.pasPoilinu.pas
File exe: Poilinp.exePoilinu.tpu
need: Angeom02.tpuUninout.tpuEgavga.bgi
flow: Poilin.docAmater.txt
Example: Angeom02.pasUninout.pas

Pre programovú jednotku (unit) AnGeom02 (algebraická geometria) vytvorte funkciu Distance_LP, ktorá pre zadaný bod a priamku vypočíta vzdialenos bodu od priamky.

FUNCTION Distance_LP(Line1:TLine; bodA:TPoint): Real;Order:25
Author: RaptoR
Program: Praca.pas
File exe: Praca.exe

Program vypočíta vykonanú prácu.Order:26
Program: Priamka.pas

Finds out whether a point lies on a bisector.Order:27
rotacia_cokolvek.pngAuthor: Neznámy (ozvi sa mi)
Program: Rotacia_cokolvek.pas
File exe: Rotacia_cokolvek.exe
need: Modely.7z

Jednoduché 3D zobrazenie modelu načítaného zo súboru. Viditeľnosť je riešená len na základe privrátených a odvrátených strán (normal). Model je možné otáčať, posúvať a približovať pomocou klávesnice.Order:28
rotacia_kocky.pngAuthor: Neznámy (ozvi sa mi)
Program: Rotacia_kocky.pas
File exe: Rotacia_kocky.exe
need: Vstup.txt

Jednoduchá 3D rotácia kocky s jednoduchým vyhladzovaním hrán (antialiasingom) a tieňovaním. Ovládanie pomocou klávesnice.Order:29
Program: Rovstvor.pas

From points calculates 4 who has maximal square.Order:30
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Strany.pas

Zistenie, či dané čísla môžu byť stranami trojuholníka.


Pages: [1-10]  [11-20]  [actual]  [31-36]