Pascal, robota zos slovami (reťazce)

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stranky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [aktualna]

Poradze:51
Program: Z_pismenkovej_ulice.pas
Mušiš mac: Dom.txt

Napiste program, kt. moze byt skompilovany oboma druhmi kompilatorov Pascalu a po spusteni vypise ANO, ak bol skompilovany kompilatorom s vnorenym zatvorkovanim a NIE, ak bol skomp. kompilatorom s nevnorenym zatvorkovanim

Na vstupe je dany pocet poschodi a pocet okien na jednom poschodi domu na Pismenkovej ulici. Dalej je dany pocet okien, kde nikto nie je doma a zoznam tychto okien. Kazde okno je dane dvojicou a,b, kde a je poschodie a b cislo okna na poschodi zlava. Dalej je dane okno, kde to nevydrzali a zasvietili. Odsimulujte na obrazovke jeden zo sposobov, ako sa mozu rozsvecovat ostatne okna.Poradze:52
Program: Zatvorky.pas

Zistí či počet ľavých a pravých zátvoriek v súbore je rovnaký. Rovnako zistí či je zhodný počet Begin-End.Poradze:53
Program: Znak_pre.pas

Vyžiada od užívateľa číslo a vymení v ňom prvú a poslednú číslicu.Poradze:54
Zrobil: Eden
Program: Znak_suc.pas

Ukáže predchodcu a následníka, potom sčíta dva znaky.


Stranky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [aktualna]