Pascal, robota zos slovami (reťazce)

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stranky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [aktualna]  [41-50]  [51-54]

Poradze:31
Zrobil: Unknown - please send me mail
Program: Reverse.pas
Subor exe: Reverse.exe

User enters a phrase and program outputs the same phrase in reverse.Poradze:32
Program: Riman.pas

Program vykonáva prevod medzi rímskym a arabským číslom. Obsahuje autodetekciu o ktoré číslo sa jedná.Poradze:33
Zrobil: Juraj Pupák
Program: Samohlas.pas

Program nahradí všetky samohlásky v slove písmenom a.Poradze:34
Zrobil: Pheo
web: pascalsource@ic.cz

Program: Sifra.pas
Mušiš mac: K_pr4.txt

Program vytvorí zašifrovanú kópiu vášho súboru. Každý riadok je v nej zapísaný odzadu. Iba bodka a čiarka, ak sa nachádzajú na konci riadku, zostanú na svojom mieste.Poradze:35
Zrobil: Tomáš Badin
Program: Sifrovani_textu.pas
Subor exe: Sifrovani_textu.exe

Zašifrování a dešifrování textu, který se ukládá do textového souboru, také načítání textu ze souboru a jeho zašifrování/dešifrování.Poradze:36
Zrobil: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Sifrovanie_textu.pas

Program na zakódovanie a dekódovanie textu. Kódovanie je urobené tak, že každé písmeno sa nahradí nasledujúcim v abecede.Poradze:37
Program: Slova.pas

Z textového súboru vypíše každé slovo do osobitného riadku.Poradze:38
Zrobil: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Spojenie_suborov.pas
Mušiš mac: Vstup1.txtVstup2.txt

Program, ktorý do tretieho súboru spojí text z dvoch súborov.Poradze:39
Zrobil: Juraj Pupák
Program: Subor_in.pas
Mušiš mac: Ziaci.txt

Program prečíta súbor ziaci.txt a zistí iniciáli mien. Iniciály zapíše do súboru inicialy.txt.Poradze:40
Zrobil: Juraj Pupák
Program: Subor_pa.pas
Mušiš mac: Subory.txt

Program spočíta počet súborov s koncovkou pas. Zoznam súborov sa nachádza v textovom súbore subory.txt.


Stranky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [aktualna]  [41-50]  [51-54]