Zadania Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Nájdite si čo potrebujete, ak to tu nemám pošlite mi zadanie mailom. Ak je zadanie ľahké skúste generátor zadaní.

Stránky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [aktuálna]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-150]  [151-200]  [201-242]

Poradie:51
Program: Func2.pas
Súbor exe: Func2.exe
Vývoják: Func2.gif

Výpočet hodnôt funkcie z = 3 + x + 1/ y - 4. Výpočet sa skončí zadaním y=4. Jednotlivé hodnoty najprv načíta do poľa. Výsledky (aj načítané x,y) vytlačí v tabuľke.Poradie:52
Program: Functab.pas
Súbor exe: Functab.exe
Vývoják: Functab.jpg

Výpočet a tlač hodnôt funkcie y= (2,5x-11,1) / (2x-1), ak x je z intervalu od 0 do 3 s krokom k=0,5.Poradie:53
Program: Funkcia.pas
Súbor exe: Funkcia.exe

Vypočíta funkciu y=xe^(x+1) pre 5 zadaných čísel.Poradie:54
Program: Ga_priem.pas
Súbor exe: Ga_priem.exe
Vývoják: Ga_priem.jpg

Načítanie N trojíc ľubovoľných čísel A,B,C z ktorých sa vypočíta aritmetický a geometrický priemer. Výsledok pre jednotlivé trojice sa tlačí v tvare tabuľky.Poradie:55
Autor: Aleš Kucik
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Gauss.pas
Súbor exe: Gauss.exe

Tento jednoduchý prográmek slouží k výpočtu neznámých soustav lineárních rovnic. Využívá Gaussovy eliminace, která lze snadno vyjádřit jako algoritmus. Dejme tomu že máme lin. rovnice

Račte si to vyzkoušet sami. Program je limitován konstantou MAX na 10 neznámích, ale klidně můžete tuto konstantu zvětšit.Poradie:56
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Gonio.pas
Súbor exe: Gonio.exe

Tabuľka goniometrických funkcií. Nad zadaným intervalom zobrazí sínus, cosínus, tangens.Poradie:57
Program: Graf.pas
Súbor exe: Graf.exe
Potrebné: Egavga.bgi

Graf funkcie ktorá je zapísaná do Funkci(x real).Poradie:58
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Graph_pero.pas
Súbor exe: Graph_pero.exe

Grafické pero kreslí čiaru zvoleným smerom (4 smery).Poradie:59
Program: Hadaj.pas
Súbor exe: Hadaj.exe

Bude hádať aké si myslíš číslo. Interval je pevne určení. Program vám kladie otázky typu "či je číslo väčšie ako.." alebo "či je číslo menšie ako ..", na ktoré vy odpovedáte len áno alebo nie.Poradie:60
Autor: Matej Ďurica
Program: Hadaj_cislo2.pas
Súbor exe: Hadaj_cislo2.exe

Hra v ktorej hádate náhodne vygenerované číslo, pričom vám program vždy povie či vami zadané číslo je väčšie alebo menšie. Hra končí uhádnutím čísla + program napíše na koľký pokus ste číslo uhádli.


Stránky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [aktuálna]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-150]  [151-200]  [201-242]