Zadania Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Nájdite si čo potrebujete, ak to tu nemám pošlite mi zadanie mailom. Ak je zadanie ľahké skúste generátor zadaní.

Stránky: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [aktuálna]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-200]  [201-242]

Poradie:91
Autor: Pheo
web: pascalsource@ic.cz

Program: Max_vzdial.pas
Súbor exe: Max_vzdial.exe

Nájde maximum z vypočítaných vzdialeností n-bodov v rovine.Poradie:92
Autor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Maxmin.pas
Súbor exe: Maxmin.exe

Program vypíše na obrazovku N načítaných celých čísel tak, že každé vypíše do jednoho riadku a ku každému číslu, ktoré je lokálnym minimom, pripíše znak -. Ak je číslo lokálnym maximom pripíše k nemu znak +.Poradie:93
Program: Maxpostu.pas
Súbor exe: Maxpostu.exe
Potrebné: Maxpostu.txt

Program číta čísla zo súboru až pokiaľ nenarazí na dve nuly za sebou. Z načítaných čísel potom určí maximálne číslo.Poradie:94
Program: Mc_school.pas
Súbor exe: Mc_school.exe
Príklady: Input.txtAnswer.txt

Multiple-choice questions analysis.
This program is use to read all text-based data and produce a analysis report on the competition.
The analysis report include:
  • total number of participants ,total number of participating schools and total number of participant from each participating school
  • the participant of the highest marks and the highest marks school
  • question analysis such as the percentage correct for each questionPoradie:95
Autor: Juraj Pupák
Program: Medajle.pas
Súbor exe: Medajle.exe

Program spočíta medajle podľa štátov. Vyhodnotí ktorý štát je lepší v počte získaných bodov.Poradie:96
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Melody.pas
Súbor exe: Melody.exe

Program zahrá 5 tónov rovnakej dĺľky (náhodne zvolenej).Poradie:97
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Menny_zoznam.pas
Súbor exe: Menny_zoznam.exe

Program uloží menný zoznam do štruktúry, ktorú potom usporiada podľa abecedy.Poradie:98
Autor: Juraj Pupák
Program: Meno.pas
Súbor exe: Meno.exe

Vyžiada si meno otočí ho a vypíše.Poradie:99
Autor: Juraj Pupák
Program: Meno_pri.pas
Súbor exe: Meno_pri.exe

Vyžiada si meno a priezvisko. Z nich určí priezvisko.Poradie:100
Autor: Juraj Pupák
Program: Mesiace.pas
Súbor exe: Mesiace.exe

Program podľa čísla mesiaca zistí ročné obdobie.


Stránky: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [aktuálna]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-200]  [201-242]