Pascal programy KMP (Klub mladých programátorov)

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [1-50]  [51-100]  [101-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [aktuálna]  [211-220]  [221-230]  [231-240]  [241-250]  [251-300]  [301-313]

Poradie:201
Autor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Pohybx.pas
Súbor exe: Pohybx.exe

Pomocou šípok sa pohybuje X.Poradie:202
pokladna.pngAutor: Lukáš Hlousek
Program: Pokladna.pas
Súbor exe: Pokladna.exe
Potrebné: Hlousek.pas

Program na simulaci pokladny, který vypočítá i daň.Poradie:203
polynom.pngAutor: Ľuboš Saloky
Program: Polynom.pasMaingr.pas
Súbor exe: Polynom.exe

Polynomatické kreslenie prírastkovou metódou.Poradie:204
Autor: Peter Burian
Program: Pomzik.pas
Súbor exe: Pomzik.exe

Tento program vám vie ohodnotiť meno, priezvisko, vek, najobľúbenejšie číslo 1 a 2. A keď sa vaše hodnotenie skončilo tak sa automaticky začne tlačiť na tlačarni.Poradie:205
Autor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Ponorka.pas
Súbor exe: Ponorka.exe

Ponorka sa pohybuje pod hladinou stojatej vody rýchlosťou v m/s. Jej čelná plocha S=5m^2 a tvarový súčiniteľ c=0.17.Pri pohybe musí ponorka prekonávať odpor vody Fv=Ro*v^2*c*S/2 newtonov, kde Ro=1000kg/m^3 je hustota vody. Naprogramovaná funkcia Fv(v) vyjadruje závislosť sily Fv od rýchlosti v (podprogram typu FUNCTION).

Zostavte program, ktorý
  • vytvorí vektor rýchlosti Vektor_v=(v[1],v[2],...,v[11]), kde v[i]=1+0.5(i-1), i=1,2,...,11 ;
  • k vektoru rýchlosti vypočíta zodpovedajúci vektor síl Vektor_F=(F[1],F[2],...,F[11])( F[i]=Fv(v[i]), použite pripravený podprogram) a vektor výkonov Vektor_P=(P[1],P[2],...,P[11]), kde P[i]=F[i].v[i].

Všetky tri vektory treba vypísať. V programe použite aspoň jeden podprogram typu PROCEDURE.Poradie:206
ponorka.pngAutor: Masopust (Empty Head)
Program: Ponorka.pas
Súbor exe: Ponorka.exe
Potrebné: Ponorka.scoEgavga.objTrip.obj

Hra ponorka. Musis sa vyhybat minama a minolovke.Poradie:207
Autor: RaptoR
Program: Praca.pas
Súbor exe: Praca.exe

Program vypočíta vykonanú prácu.Poradie:208
Autor: Ľuboš Saloky
Program: Prasata.pasPrasata2.pasPrasata3.pasPrasata5.pas
Súbor exe: Prasata.exePrasata2.exePrasata3.exePrasata5.exe

Matematická úlohaPoradie:209
Autor: Ľuboš Saloky
Program: Pretek6.pas
Súbor exe: Pretek6.exe

Pomocou programu je možné viesť záznamy o učastnikoch ZOH. Je možné zoznam prezerať, editovať, zadávať startovacie časy, vypísať poradie účastníkov.Poradie:210
Autor: Radovan Slavkovský
Program: Pretekar.pas
Súbor exe: Pretekar.exe

Ide o program, ktorý bol zadaný ako semestrálna práca ku predmetu programovanie.

Pretekár dosiahol po niekoľkých pretekoch určitý bodový zisk (za každý pretek určitý počet bodov).
Úloha 1: Vypočítajte programom a zobrazte na obrazovke všetky možnosti (kombinácie), ako bolo možné dosiahnuť aktuálny bodový zisk z jednotlivých pretekov (nezáleží na poradí).
Úloha 2: Vypočítajte programom a zobrazte na obrazovke najúspešnejšiu možnosť (alebo možnosti), v ktorom (ktorých) získal pretekár najväčší počet prvých umiestnení v pretekoch.

Poznámka: Pre každého študenta je pripravené konkrétne zadanie s konkrétnymi hodnotami celkového bodového zisku, jednotlivých ocenení za konkrétne poradové miesto v pretekoch, počet pretekov, ktorých sa pretekár zúčastnil. Riešenie musí zobraziť výstup na obrazovke spôsobom, ako ukazuje konkrétne zadanie pre študenta.


Stránky: [1-50]  [51-100]  [101-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [aktuálna]  [211-220]  [221-230]  [231-240]  [241-250]  [251-300]  [301-313]