Pascal programy KMP (Klub mladých programátorů)

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [1-50]  [51-100]  [101-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [201-210]  [aktuální]  [221-230]  [231-240]  [241-250]  [251-300]  [301-316]

Pořadí:211
Autor: Ľuboš Saloky
Program: Pretek6.pas
Soubor exe: Pretek6.exe

Pomocí programú je možné ukládat záznamy o učastnících ZOH. Je možné seznam prohlížet, editovat, zadávat startovací časy, vypsat pořadí účastníkú.Pořadí:212
Autor: Radovan Slavkovský
Program: Pretekar.pas
Soubor exe: Pretekar.exe

Ide o program, ktorý bol zadaný ako semestrálna práca ku predmetu programovanie.

Pretekár dosiahol po niekoľkých pretekoch určitý bodový zisk (za každý pretek určitý počet bodov).
Úloha 1: Vypočítajte programom a zobrazte na obrazovke všetky možnosti (kombinácie), ako bolo možné dosiahnuť aktuálny bodový zisk z jednotlivých pretekov (nezáleží na poradí).
Úloha 2: Vypočítajte programom a zobrazte na obrazovke najúspešnejšiu možnosť (alebo možnosti), v ktorom (ktorých) získal pretekár najväčší počet prvých umiestnení v pretekoch.

Poznámka: Pre každého študenta je pripravené konkrétne zadanie s konkrétnymi hodnotami celkového bodového zisku, jednotlivých ocenení za konkrétne poradové miesto v pretekoch, počet pretekov, ktorých sa pretekár zúčastnil. Riešenie musí zobraziť výstup na obrazovke spôsobom, ako ukazuje konkrétne zadanie pre študenta.Pořadí:213
priemcol.pngAutor: Ľuboš Saloky
Program: Priemcol.pas
Soubor exe: Priemcol.exe

Průmerování barev ve farebním móde.Pořadí:214
Autor: Gabriel Staroň
Program: Priroda.pas
Soubor exe: Priroda.exe
Potřebné: Egavga.bgi

Obrázok prírody nakreslený v grafike.Pořadí:215
Autor: ghostix
Program: Proc_s_parametrom_ciarky.pas
Soubor exe: Proc_s_parametrom_ciarky.exe

Vykreslí požadovaný počet čiarok. Použitá procedúra.Pořadí:216
Autor: ghostix
Program: Procedura_vymena.pas
Soubor exe: Procedura_vymena.exe

Načíta 3 čísla a potom pomocou procedúr ich vymení medzi sebou.Pořadí:217
Autor: Slavomír Hudák
Program: Proj1_0.pas
Soubor exe: Proj1_0.exe
Potřebné: Egavga.bgi

Paint Brush. Podarená náhrada známeho grafického editora.Pořadí:218
Autor: Ľuboš Saloky
Program: Pvm.pas
Soubor exe: Pvm.exe

Aká je pravdepodobnosť, že prieskumy verejnej mienky majú interval spoľahlivosti 2%. Riešenie simulaciou. Alokuje sa 8 * 50000 byte (= 3.200.000 volicov), náhodne vyplní jednickami, aby ich bolo 25% (to je skúmaný jav), potom vyberaj vzorky po 1.000 kusoch a skúmaj, či vzorka obsahuje jedničky v intervale 23 - 27 %. Zaznamenaj počet takýchto vzoriek.Pořadí:219
pyramida.pngAutor: ghostix
Program: Pyramida.pas
Soubor exe: Pyramida.exe
Potřebné: Egavga.bgi

Program vykreslí pyramídu.Pořadí:220
pyramidam.pngAutor: Masopust (Empty Head)
Program: Pyramida.pasEndturnu.pasOknaunit.pasShow_pcx.pasSoftware.pasUnivgraf.pas
Soubor exe: Pyramida.exe
Potřebné: Pyramida.pcxEndturnu.tpuOknaunit.tpuSoftware.tpuShow_pcx.tpuUnivgraf.tpu

Jsi vrchním radcem panovnika ve starovekém Egypte Ramesse II. Panovník tě poveril stavbou jeho pyramídy. Můžeš si vybrat 1 z 8 provincií, které budeš vládnout. Na stavbu pyramídy máš jen 20 let.


Stránky: [1-50]  [51-100]  [101-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [201-210]  [aktuální]  [221-230]  [231-240]  [241-250]  [251-300]  [301-316]