Pascal source in Pascal (KMP)

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [1-50]  [51-100]  [101-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [201-210]  [actual]  [221-230]  [231-240]  [241-250]  [251-300]  [301-316]

Order:211
Author: Ľuboš Saloky
Program: Pretek6.pas
File exe: Pretek6.exe

You can use the program to information about athletes Winter Olympic Game. The program can be viewed, edited, entered start times, and show order list.Order:212
Author: Radovan Slavkovský
Program: Pretekar.pas
File exe: Pretekar.exe

Ide o program, ktorý bol zadaný ako semestrálna práca ku predmetu programovanie.

Pretekár dosiahol po niekoľkých pretekoch určitý bodový zisk (za každý pretek určitý počet bodov).
Úloha 1: Vypočítajte programom a zobrazte na obrazovke všetky možnosti (kombinácie), ako bolo možné dosiahnuť aktuálny bodový zisk z jednotlivých pretekov (nezáleží na poradí).
Úloha 2: Vypočítajte programom a zobrazte na obrazovke najúspešnejšiu možnosť (alebo možnosti), v ktorom (ktorých) získal pretekár najväčší počet prvých umiestnení v pretekoch.

Poznámka: Pre každého študenta je pripravené konkrétne zadanie s konkrétnymi hodnotami celkového bodového zisku, jednotlivých ocenení za konkrétne poradové miesto v pretekoch, počet pretekov, ktorých sa pretekár zúčastnil. Riešenie musí zobraziť výstup na obrazovke spôsobom, ako ukazuje konkrétne zadanie pre študenta.Order:213
priemcol.pngAuthor: Ľuboš Saloky
Program: Priemcol.pas
File exe: Priemcol.exe

Color averaging in color mode.Order:214
Author: Gabriel Staron
Program: Priroda.pas
File exe: Priroda.exe
need: Egavga.bgi

A picture of nature drawn in the graphics.Order:215
Author: ghostix
Program: Proc_s_parametrom_ciarky.pas
File exe: Proc_s_parametrom_ciarky.exe

Vykreslí požadovaný počet čiarok. Použitá procedúra.Order:216
Author: ghostix
Program: Procedura_vymena.pas
File exe: Procedura_vymena.exe

Načíta 3 čísla a potom pomocou procedúr ich vymení medzi sebou.Order:217
Author: Slavomir Hudak
Program: Proj1_0.pas
File exe: Proj1_0.exe
need: Egavga.bgi

Paint Brush. A good substitution of the well-known graphic editor.Order:218
Author: Ľuboš Saloky
Program: Pvm.pas
File exe: Pvm.exe

What is the likelihood that public opinion polls have a confidence interval of 2%.Order:219
pyramida.pngAuthor: ghostix
Program: Pyramida.pas
File exe: Pyramida.exe
need: Egavga.bgi

Program vykreslí pyramídu.Order:220
pyramidam.pngAuthor: Masopust (Empty Head)
Program: Pyramida.pasEndturnu.pasOknaunit.pasShow_pcx.pasSoftware.pasUnivgraf.pas
File exe: Pyramida.exe
need: Pyramida.pcxEndturnu.tpuOknaunit.tpuSoftware.tpuShow_pcx.tpuUnivgraf.tpu

You are the supreme counselor of the ruler of ancient Egypt Ramesse II. The ruler gave you the construction of his pyramid. You can choose one of the 8 provinces you will rule. You have 20 years to build the pyramid.


Pages: [1-50]  [51-100]  [101-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [201-210]  [actual]  [221-230]  [231-240]  [241-250]  [251-300]  [301-316]