Pascal, práce s reťazcemi (reťazce)

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [aktuální]  [41-50]  [51-54]

Pořadí:31
Autor: Unknown - please send me mail
Program: Reverse.pas
Soubor exe: Reverse.exe

User enters a phrase and program outputs the same phrase in reverse.Pořadí:32
Program: Riman.pas

Program vykonáva prevod medzi rímskym a arabským číslom. Obsahuje autodetekciu o ktoré číslo sa jedná.Pořadí:33
Autor: Juraj Pupák
Program: Samohlas.pas

Program nahradí všetky samohlásky v slove písmenom a.Pořadí:34
Autor: Pheo
web: pascalsource@ic.cz

Program: Sifra.pas
Potřebné: K_pr4.txt

Program vytvorí zašifrovanú kópiu vášho súboru. Každý riadok je v nej zapísaný odzadu. Iba bodka a čiarka, ak sa nachádzajú na konci riadku, zostanú na svojom mieste.Pořadí:35
Autor: Tomáš Badin
Program: Sifrovani_textu.pas
Soubor exe: Sifrovani_textu.exe

Zašifrování a dešifrování textu, který se ukládá do textového souboru, také načítání textu ze souboru a jeho zašifrování/dešifrování.Pořadí:36
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Sifrovanie_textu.pas

Program na zakódovanie a dekódovanie textu. Kódovanie je urobené tak, že každé písmeno sa nahradí nasledujúcim v abecede.Pořadí:37
Program: Slova.pas

Z textového súboru vypíše každé slovo do osobitného riadku.Pořadí:38
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Spojenie_suborov.pas
Potřebné: Vstup1.txtVstup2.txt

Program, ktorý do tretieho súboru spojí text z dvoch súborov.Pořadí:39
Autor: Juraj Pupák
Program: Subor_in.pas
Potřebné: Ziaci.txt

Program prečíta súbor ziaci.txt a zistí iniciáli mien. Iniciály zapíše do súboru inicialy.txt.Pořadí:40
Autor: Juraj Pupák
Program: Subor_pa.pas
Potřebné: Subory.txt

Program spočíta počet súborov s koncovkou pas. Zoznam súborov sa nachádza v textovom súbore subory.txt.


Stránky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [aktuální]  [41-50]  [51-54]