Strings in Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [actual]  [41-50]  [51-54]

Order:31
Author: Unknown - please send me mail
Program: Reverse.pas
File exe: Reverse.exe

User enters a phrase and program outputs the same phrase in reverse.Order:32

Program vykonáva prevod medzi rímskym a arabským číslom. Obsahuje autodetekciu o ktoré číslo sa jedná.Order:33
Author: Juraj Pupák
Program: Samohlas.pas

Program rewrite all vowels with char a.Order:34
Author: Pheo
web: pascalsource@ic.cz

Program: Sifra.pas
need: K_pr4.txt

Program vytvorí zašifrovanú kópiu vášho súboru. Každý riadok je v nej zapísaný odzadu. Iba bodka a čiarka, ak sa nachádzajú na konci riadku, zostanú na svojom mieste.Order:35
Author: Tomáš Badin
Program: Sifrovani_textu.pas
File exe: Sifrovani_textu.exe

Zašifrování a dešifrování textu, který se ukládá do textového souboru, také načítání textu ze souboru a jeho zašifrování/dešifrování.Order:36
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Sifrovanie_textu.pas

Program na zakódovanie a dekódovanie textu. Kódovanie je urobené tak, že každé písmeno sa nahradí nasledujúcim v abecede.Order:37
Program: Slova.pas

From txt file write all words to differnet lines.Order:38
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Spojenie_suborov.pas
need: Vstup1.txtVstup2.txt

Program, ktorý do tretieho súboru spojí text z dvoch súborov.Order:39
Author: Juraj Pupák
Program: Subor_in.pas
need: Ziaci.txt

Program read file ziaci.txt and determine initial of it. Initial write to file inicialy.txt.Order:40
Author: Juraj Pupák
Program: Subor_pa.pas
need: Subory.txt

Program add count of file with pas. Count of this are in text file Subory.txt.


Pages: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [actual]  [41-50]  [51-54]