This thesis contains program coding module for generation logics test by Boolean gap

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Programs in C, C++

Program: Prac_ndf.cBooldif.zip
File exe: Booldif.exe
need: Adresar.cColor.cDerivac.cError.cFunkcie.cHelp.cKey.cLine_edi.cMain.cMenu.cObsluha.cOkno.cPrac_ndf.cSlovnik.cSlov_fon.cStatist.cUtil.cVideo.cVystupy.cAdresar.hColor.hDefine.hError.hFunkcie.hGlob.hKey.hLine_edi.hMbooldif.hMenu.hOkno.hSlov_fon.hUtil.hVideo.h
Example: Example.zipBin_10_o.ndfBin_10_o.ndfBin_1and.ndfBin_2rad.ndfBin_3rad.ndfBin_4rad.ndfHard.ndfI_reg_lo.ndfReg_jk.ndfScitac_s.ndfScp_1rad.ndfScp_2rad.ndfScp_2r_1.ndfScp_3rad.ndfScp_4r_2.ndfScp_6r_3.ndfScp_8r_4.ndfSc_1r_pj.ndfSc_1r_sj.ndfSc_1_aoi.ndfSc_2r_4.ndfSc_3r_6.ndfSc_7400n.ndfSc_aon.ndfSimp3_a.ndfSimp3_b.ndfSimp4_a.ndfSimp4_b.ndfSimp4_c.ndfSimp6_a.ndfTest_vod.ndfZle.ndf
Manual: Prirucky.zip

This thesis contains program coding module for generation logics test by Boolean gap. Compile vector of fault for existent circuit, forth about all boughs herself chauffeur. Results is absolute gauge. Program application enables four modes It is implemented in the C programming language for the operating system MS-DOS, or another compatible with it. The program is suitable for an interactive way to communicate with the user, allowing a comfortable working environment are similar to Turbo Vision.
//************************************************************************//
// Nazov: MBOOLDIF.H                           //
// Autor: Zdeno Sekerak							 //
// Popis: kniznica na vsetko                       //
//                           datum: 25.8.1997 //
//************************************************************************//
 
#define nic '0'
#define jclen '1'	// clen jednotkovy a,b,c
#define nclen 'n'	// clen negovany A,B,C
#define ziaden "˙"	// ak neaka funkcia zobrazuje {} NDF tak vypise toto
#define vstup_0 "0"	// logicka nula na vstup
#define vstup_1 "I"	// logicka nula na vstup !!! POZOR nedavaj 1, lebo bude problem
#define vstup_x "X"	// logicka nula na vstup
#define max_NDF 300	// kolko NDF zapisov moze byt !!!
#define max_stat 40	// kolko statistickych zapisov moze byt !!!
#define max_ret 1800	// kolko znakov moze byt v retazci !!! nie menej ako 256 v zmysle
			// pascalovskeho retazca
#define max_ria 200   // kolko maximalne riadkov bude prehliadac vstave zobrazit
 
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <bios.h>
#include <alloc.h>
#include <dos.h>
 
// Zakladna struktura do ktorej odkladam a potom pracujem s tymito udajmi
#if !defined(zapis_NDF)
typedef struct {
  int pv_NDF;			// pocet premennych v NDF strukture aB+AB+ab =2
  int poc_NDF;			// pocet NDF zapisov napr. aB+AB+Cd =3
 
  char adept[ max_NDF ];	// Existuje adept na vyhodenie zo struktury. Je pohlteny adt.
				// alebo aky clen substiujem ak je to slovnik substucii
  char *pNDF[ max_NDF ];	// smernik na sNDF
  char *pSubst[ max_NDF ];	// smernik na retazec po substitucii ( zbytocnost !?! )
  char t_vodic[ max_NDF ];	// vzhladom na ktory t (a,b,c) zistujem chybu,
                // alebo ktory je to vetviaci sa vodic e1, e2 atd.
  char t_chyba[ max_NDF ];	// chyba je 0 alebo 1
  char index[ max_NDF ];	// aky index ma premenna, ak je vetviaci vodit
  } zapis_NDF;
#endif
 
#if !defined(statist)
typedef struct {
  char s_text[ 50 ];      // aka operacia
  long cas;	        // cas pri vzniku udalosti
  long pamet;	        // kolko zozralo pamete
  } statist;
#endif
 
#if !defined(Riadok)
typedef struct {		// mam rad nezavislost a ak nemusim
 int dlzka;			// ako taky debil vsade davat #include
 char *riadok;
 } Riadok;
#endif
 
 
// *******************************
// *** HA-HA globalne premenne ***
// *******************************
zapis_NDF h_fnc,deriv_f;	// tu bude hlavna funkcia, a derivovana
zapis_NDF slovnik;		// tu bude odlozeny moj slovnik
statist s_stat[ max_stat ];   // ukladam statisticke udaje
zapis_NDF subst_NDF;		// substitucie zacinam mat obavy, ma velke pamatove naroky
                // aby neprekrocil segment
char ret_f[ max_ret ];		// retazec nacitany zo suboru (klavesnice)
char temp[ max_ret ];		// kde je TMP adresar ???
char index[2];         // aky index ma danna premenna ak je substituovana
int zac_subst;         // od akej premennej zacina substitucia
long min_mem;          // najmensie mnozstvo pamete ake mal
long volne_mem;         // kolko mal pamete hned po spusteni ???
int p_stat;          // pri akej premennej statistiky sa nachadzam
char s12[ max_ret ];		// no comnent, hamba mi
 
// Nachadza sa v OBSLUHA.C
void znuluj(zapis_NDF *NDFka,int aj_mem);	// vycisti strukturu ak v nej nieco ostalo
void del_tmp( char subor[] );			// maze pomocne tmp subory
int from_keyb( void );				// precita NDF do retazce ret_f a spracuje vramci NDF struktur
int rovnaju_sa( zapis_NDF *fnc1, zapis_NDF *fnc2 );// porovna 2 funkcie i:1-OK 2-not OK
int prever_uziv( zapis_NDF *deriv_f, int *p_chyb);//Preveri uzivatelove vedomosti
						// ak sa mu nechce dalej vrati ESC
void result_skusania( int p_chyb, int p_pokusov );// zobrazi vysledok skusania
int anti_ascii( char odkial[], char kam[] );	// odstrani zo suboru moju diakritiku
int je_znak( char znak, int typ );		// zistuje ci danny znak je znakom
                        // nclen = a..z, jclen = A..Z nic = a..z, A..Z, 0, 1
char *strchar( char retazec[], char znak );	// prida k retazecu znak
char far * _fstrchar( char far *retazec, char znak );// pre far
void strdel( char vstr[], int od );		// zmaze z urcenej pozicie znak
void _fstrdel( char far *vstr, int od );    // pre far
char *von_blbosti( char vstr[] );        // vyhadzuje z retazcoveho zapisu blbosti, tak aby nemal
void jed_odpoved( char retazec[] );       // nedava nahodov jednoznacnu odpoved 0, alebo I
 
// Nachadza sa vo VYSTUPY.C
void hlas_chybu(int typ_op,int typ_chyby);	// ohlasuje chybu programu
void farba(int cback,int ccolor);		// nastavi farbu podkladu, pisma
void ukonc(void);				// rozculi sa z uzivatelom
                        // zapise upraveny format NDF do tmp suborov
void uloz_NDF( zapis_NDF *NDFka, char ndpis[], char meno[] );
                        // zapis_NDF do retazca ak neaky je TRUE
int NDF_do_ret( zapis_NDF *NDFka, char retazec[] );
void ukladaj_cinnost( char zariadenie[] );	// ulozi na disk, alebo tlaci na tlaciarni
void suradnice( int x,int y );			// pri view okne ukazuje jeho suradnice
void zob_ria( Riadok tex, int riad, int od, int kolko ); // rychlo zobrazi riadok
						// zobrazi okno prehliadaca
int view_okno(int xl, int yl, int xp, int yp, int atr1, int atr2, int typ_o, char m_okna[] );
int zobraz_tmp ( char meno[], int iba_view );	// VIEW akehokovlek suboru v okne
int zobraz_tmp0(void);				// vstupna funkcia
int zobraz_tmp1(void);				// derivacia
int zobraz_tmp2(void);				// pred slovnikom poruch
int zobraz_tmp3(void);				// vektory poruch
int zobraz_tmp4(void);				// zobrazi medzivysledok pri vytvarani diferencii
int zobraz_tmp5(void);				// zobrazi medzivysledok pre skusanie
                        // ulozi na disk slovnik poruch pre t0,t1
int zobraz_tmp6(void);				// vektory vsetkych poruch
int uloz_slovnik( char pom_f[], int premenna,
          zapis_NDF *h_fnc, char meno[], char subst[] );
void moje_ascii( char ret_asc[] );		// prevedie do mojej ascii sady
void norm_subor( char meno[] );         // vyrovna prave okraje v subore WORDovske CTRL+J
 
// Nachadza sa v PRAC_NDF.C
int vytvor_formu(zapis_NDF *h_fnc,char skus[]); // prevedie zapis do vnutornej formy s ktorou pracujem
int dalsie_NDF (zapis_NDF *h_fnc, int velkost);// vyrobi priestor pre dalsie NDF, kej velkosti bude pole 0-NDF.pv_NDF
void von_adept(zapis_NDF *h_fnc);		// vyhodi zo struktury vsetkych adeptov na vyhodenie
void pohltenie(zapis_NDF *h_fnc);		// najde take ktore sa pohlcuju napr. Abc je pohltene Ab
int filter( char vstr[] );			// odfiltruje medzery, zatvorky atd.
int ma_zatv ( char vstr[] );			// obsahuje danny vyraz zatvorky ??? 1-ak ano
int odstran_zatvorky( char vstr[], int alge ); // zatvorky prevedie do NDF, alge=1 - vyhadzovat blbosti !!!
                        // pozor rusi obsah prveho z nich
char *nasob_NDF( char nc[], char nt[], int alge );// roznasobi dva zatvorky v NDF
						// Nachadza sa v DERIVAC.C
int ukaz_NDF( void );				// zobrazi a upravi prvotnu NDF
 
						// pripravy derivaciu podla premennej
int derivac_dF(zapis_NDF *h_fnc, int prem, zapis_NDF *K, zapis_NDF *K0, zapis_NDF *K1);
char neguj( char clen );			// neguje jclen->nclen a naopak
char bool_znak( char clen, int pozic );     // podla pozicie vyrobi znak a,b,c alebo A,B,C
char *K_sucin( zapis_NDF *K );			// urobi sucin (ab+cd) z K
char *K_negovane( zapis_NDF *K );		// zneguje cely vztah (ab+cd)=(A+B)(C+D)
						// to co pripravy derivac_dF on vyjadri do retazca
char *zderivuj_dF( zapis_NDF *K, zapis_NDF *K0, zapis_NDF *K1 );
void ret_do_NDF(char skus[], zapis_NDF *fnc, char subor[] );// prevedie retazec do NDF
int diferencie( int medzi_v );			// urobi derivacie
                        // derivacie podla zadanej premennej
int difer_podla( zapis_NDF *hp_fnc, int podla_p, char subst[],
         int *p_chyb, int *p_pokusov, int *a_rezim );
int slovnik_por( void );			// akoze robi slovnik poruch
char odpoved_f( char v_vektor[], zapis_NDF *h_fnc );// Zisti ako by sa mala spravat funkcia ak je vsetko OK
int nahrad_vetvy( char ret_f[], char subst[], zapis_NDF *subst_NDF );// substiuje podobne a nahraza ich dalsou premennou
int substitucie( char subst[], char okrem );  // nahradzuje cleny substituovane skutocnymi vstupmi okrem premennej okrem
int kontr_subst( char subst[], int odkial, int pokial );// najde podobne subst v strukture SUBST
                        // hlada odkial - pokial
int kolko_vetiev( char f_vstup[], int premenna ); // zistuje na kolko premennych sa deli primarny vstup
 
// Nachadza sa v STATIST.C
int statistika( void );            // statisticke udaje o vypocte
void zarad_stat( char text[], int ako );    // zaradi statisticke informacie do struktury
 
// Nachadza sa SLOVNIK.C
int slovnik_por( void );			// vyrobi slovnik poruch
int vsetky_vektory( void );          // vytvori vsetky vektory poruch
int bool_cmp( char ret1[], char ret2[], char *pom );// porovna dva retazce boolovskou logikou X je zhodne s hoccim
int uloz_slovnik( char pom_f[], int premenna,
          zapis_NDF *h_fnc, char meno[], char subst[] );
void uloz_vektor( char vektor[], int t_chyba, zapis_NDF *h_fnc, char meno[] );
                 // ulozi vektor, ak ma X zavola rekurzivne samu seba
 
/*-------------------------------END----------------------------------------*/