Compute of Pi number

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category:

Author: Ľuboš Saloky
Program: Pi.pasPi2.pas
File exe: Pi.exePi2.exe

Compute of Pi number.
{ pi.pas                              }
{ Vypocet cisla Pi.                         }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
{$G+}
program Vypocet_Cisla_pi;
{ pi=3.14159 26535 89763 23846 26433 83279 50288 41971 }
var x:longint;
  y,t:real;
  ch:char;
  a,b:word;
begin
 writeln(501*65536);
 writeln('1 - Vypocet čísla Piƒ');
 writeln('2 - Test na for longint');
 writeln('3 - Test na for word');
 readln(ch);
 case ch of
  '1':begin
    y:=1;x:=3;
    repeat
     y:=y-1/x;
     Inc(x,2);
     t:=1/x;
     if (x-1) mod 50000=0 then writeln(4*y);
     y:=y+1/x;
     Inc(x,2);
    until t<0.000001;       {pre t<0.000001 cas 31 sekĂşnd}
    writeln(4*y);         {4*y= 3.14159465}
   end;              {of case 1}
 '2':begin
    for x:=1 to 20000000 do    {8 sekund pre x longint}
    begin end;
   end;              {of case 2}
 '3':begin
    for a:=0 to 500 do begin   {11 sekund bez asm nop}
     asm         {asm zvysuje Ăşcinnost cache,pretoze tieto}
      nop        {dva cykly sa asi navzĂĄjom z cache vyradujĂş}
     end;         {s asm len 9 sekĂşnd}
     for b:=0 to 65535 do {mimochodom 501*65516=32833536}
      begin end;{pri vypnutej externej cache je cas 9 sekĂşnd bez aj s NOP}
    end;       {po vypnutĂ­ vsetkych kesĂ­ neuveritelnych 49 sekĂşnd}
   end;           {of case 3}
 end;             {of case total}
end.
{----------------------------------------------------------------------------}
{       Zaver: medzi kazde dva prikazy vetvenia davaj NOP       }
{----------------------------------------------------------------------------}