Program na rezerváciu dovolenkových pobytov pre ubytovacie zariadenia

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Programs in C, C++

Program: Cestovka.cppCestovka.hRezerv.cppRezerv.hUbytuj.cppUbytuj.h
File exe: Cestovka.exe
need: Define.hRezerv.datUbytovne.dat

Program na rezerváciu dovolenkových pobytov pre ubytovacie zariadenia. O dovolenkovom pobyte sú známe tieto udaje
 • jednoznačný identifikátor pobytu (celé číslo)
 • lokalita
 • typ ubytovania( chata, hotel, rodinný penzion)
 • počet miest
 • cena za lôžko/noc
 • rezervácia

Program umožnuje vyhľadávanie voľných pobytov v zadanej lokalite s počtom lôžok väčším alebo rovným ako zadané číslo a s cenou menšou alebo rovnou ako zadaná hodnota a rezerváciu pobytu a zrušenie rezervácie na vybraný pobyt. Na prezentáciu zoznamu pobytov je použitý spojkový zoznam a jednotlivé položky záznamov majú dynamickú veľkosť. Všetky záznamy sú uložené v súbore.

POZOR: Program si kladie za cieľ ukázať prácu so spojkovým zoznamom a súbormi. Nečakajte "vymakané" grafické rozhranie ani "myšoidné" ovládanie.
/* ========================================================================== */
/*                                      */
/*  Rezerv.cpp            Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak */
/*  Datum:20.05.2005                  http://www.trsek.com */
/*                                      */
/*  Description                               */
/*  Tato trieda sa stara o rezervaciu ubytovni. Umoznuje si vybrat ubytovne */
/*  podla podmienok ako je cena a pocet volnych lozok. Vsetko si uklada do  */
/*  suboru rezerv.dat.                            */
/*  Vsetko je prezentovane v obojsmernom spojkovom zozname.         */
/* ========================================================================== */
 
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
 
#include "define.h"
#include "rezerv.h"
 
 
// konstruktor
Rezerv::Rezerv()
{
 prvy = NULL;
 zaz  = NULL;
 pocet = 0;
 akt  = 0;
 max_id = 0;
 find_id = -1;
 
 Load();
}
 
// destruktor
Rezerv::~Rezerv()
{
 Save();
 DeleteAll();
}
 
// ulozi zaznamy do suboru
void Rezerv::Save()
{
FILE *f;
int len;
 
  // zrusime podmienky
  Find(-1,0,"");
 
  f = fopen( REZV_FILE, "wb" );
  if( f==NULL )
    Chyba("Nemozem ulozit do suboru");
 
  // presun na zaciatok
  if( MoveFirst())
   // vsetko v poriadku ukladame data
   do {
     // ulozime staticke data
     fwrite( zaz, sizeof(Rezervacia)-4, 1, f );
 
     // a teraz dynamicke, ulozime velkost pola + hodnotu
     len = strlen( zaz->meno )+1;
     fwrite( &len, sizeof(len), 1, f );
     fwrite( zaz->meno, len, 1, f );
   }
   // ideme na dalsi
   while( MoveNext());
 
  // zavrieme
  fclose(f);
}
 
 
// ulozi zaznamy do suboru
void Rezerv::Load()
{
FILE *f;
int len;
 
  // mensie upratovanie
  DeleteAll();
 
  f = fopen( REZV_FILE, "rb" );
  // nieje subor tak nic
  if( f==NULL )
    return;
 
  // vsetko v poriadku ukladame data
  while( !feof(f))
  {
   // pridame
   AddNew();
 
   // precitame staticke data
   if( fread( zaz, sizeof(Rezervacia)-4, 1, f ))
   {   
     // dynamicke pole
     fread( &len, sizeof(len), 1, f );
     fread( pom, len, 1, f );
     Insert(1,pom);
 
     // ake je max_id
     if( zaz->id > max_id )
       max_id = zaz->id;
   }
   else
     Delete();
  }
 
  // zavrieme
  fclose(f);
  MoveFirst();
}
 
 
// ulozi premennu
void Rezerv::Insert(char id, char* meno)
{
 // pozor je alokovanie miesto
 if( zaz==NULL )
   AddNew();
 
 // meno lokality
 if( id==1 )
 {
  zaz->dlzm = strlen(meno)+1;
  zaz->meno = (char*) malloc( zaz->dlzm );
  strcpy( zaz->meno, meno );
 }
 
 // pocet rezervovanych
 if( id==2 ) zaz->id_ubyt = atoi(meno);
 // pocet rezervovanych
 if( id==3 ) zaz->rezerv = atoi(meno);
}
 
 
// konvertuje int do string
char* Rezerv::ToStr(int poc)
{
  sprintf(pom, "%d", poc);
  return pom;
}
 
 
// vrati ako retazec
char* Rezerv::Get(char id)
{
 // pozor je alokovanie miesto
 if( zaz==NULL )
   return "";
 
 // podla id
 if( id==0 ) return ToStr( zaz->id );
 if( id==1 ) return zaz->meno;
 if( id==2 ) return ToStr( zaz->id_ubyt );
 if( id==3 ) return ToStr( zaz->rezerv );
 return "";
}
 
 
// vrati iba ak je integer
int Rezerv::GetInt(char id)
{
 // pozor je alokovanie miesto
 if( zaz==NULL )
   return 0;
 
 // podla id
 if( id==0 ) return zaz->id;
 if( id==2 ) return zaz->id_ubyt;
 if( id==3 ) return zaz->rezerv;
 return 0;
}
 
 
// vrati pocet id
int Rezerv::GetPocetId()
{
 return 4;
}
 
 
// vrati meno id
char* Rezerv::GetName(char id)
{
 // podla id
 if( id==0 ) return "Id zaznamu";
 if( id==1 ) return "Meno objednavatela";
 if( id==2 ) return "Id ubytovne";
 if( id==3 ) return "Pocet rezervovanych miest";
 return "";
}
 
 
// prejdi na prvy zaznam
int Rezerv::MoveFirst(void)
{
  zaz = prvy;
  akt = 1;
 
  // najdeme prvy co vyhovuje podmienke
  while( !IsCondition() && ( zaz!=NULL ))
  {
   zaz = zaz->zani;
   akt++;
  }
 
  // najdene???
  return (zaz==NULL)?false:true;
}
 
 
// posun na dalsi zaznam
int Rezerv::MoveNext(void)
{
Rezervacia* old = zaz;
int old_akt = akt;
 
  if( zaz!=NULL )
  {
   zaz = zaz->zani;
   akt++;
  }
 
  // najdeme dalsi co vyhovuje podmienke
  while( !IsCondition() && ( zaz!=NULL ))
  {
   zaz = zaz->zani;
   akt++;
  }
 
  // uz dalsi nieje, vratme stary
  if( !IsCondition())
  {
    zaz = old;
    akt = old_akt;
    return false;
  }
 
  // najdene???
  return (zaz==NULL)?false:true;
}
 
 
// posun na predosli zaznam
int Rezerv::MovePrev(void)
{
Rezervacia* old = zaz;
int old_akt = akt;
 
  if( zaz!=NULL )
  {
   zaz = zaz->pred;
   akt--;
  }
 
  // najdeme dalsi co vyhovuje podmienke
  while( !IsCondition() && ( zaz!=NULL ))
  {
   zaz = zaz->pred;
   akt--;
  }
 
  // uz dalsi nieje, vratme stary
  if( !IsCondition())
  {
    zaz = old;
    akt = old_akt;
    return false;
  }
 
  // najdene???
  return (zaz==NULL)?false:true;
}
 
 
// posun nakoniec
int Rezerv::MoveLast(void)
{
Rezervacia* old = zaz;
int old_akt = akt;
 
  // najdeme dalsi co vyhovuje podmienke
  while( IsCondition() && ( zaz->zani!=NULL ))
  {
   old = zaz;
   old_akt = akt;
   zaz = zaz->zani;
   akt++;
  }
 
  // uz dalsi nieje, vratme posledny najdeny
  if( !IsCondition())
  {
    zaz = old;
    akt = old_akt;
    return false;
  }
 
  // najdene???
  return (zaz==NULL)?false:true;
}
 
 
// rezervuje neake miesta
int Rezerv::Rezervuj(int poc, int id_ubyt)
{
  // a ako ???
  if( zaz == NULL )
    return 0;
 
 // je mozne rezervovat/odrezervovat
 zaz->rezerv = poc;
 zaz->id_ubyt = id_ubyt;
 return poc;
}
 
 
//
void Rezerv::AddNew(void)
{
 Rezervacia* novy;
 
 // vytvorim nove miesto
 novy = (Rezervacia*) malloc(sizeof(Rezervacia));
 
 // smola uz asi niet pamate
 if( novy== NULL )
   Chyba("Malo pamete");
 
 // prepojim smerniky
 if( zaz!=NULL )
 {
   novy->zani = zaz->zani;
    zaz->zani = novy;
   novy->pred = zaz;
   novy->id = ++max_id;
 
   if( novy->zani != NULL )
     (novy->zani)->pred = novy;
 }
 else
 {
   prvy = novy;
   prvy->pred = NULL;
   prvy->zani = NULL;
   novy->id  = 1;
 }
 
 pocet++; akt++;
 zaz = novy;
 
 zaz->dlzm = 0;
 zaz->meno = NULL;
 zaz->id_ubyt = 0;
 zaz->rezerv = 0;
}
 
 
// zmazeme zaznam
void Rezerv::Delete(void)
{
 Rezervacia* pred = NULL;
 Rezervacia* zani = NULL;
 
 // uz niet co
 if( zaz == NULL )
   return;
 
 // opravime smernik pred
 if( zaz->zani != NULL )
 {
  zani = zaz->zani;
  zani->pred = zaz->pred;
 }
 
 // opravime smernik za
 if( zaz->pred != NULL )
 {
  pred = zaz->pred;
  pred->zani = zaz->zani;
 }
 
 // zmazeme alokovane pamete
 if( zaz->meno )
   free( zaz->meno );
 
 // je to zaroven prvy ???
 if( zaz == prvy )
   prvy = zaz->zani;
 
 pocet--;
 free( zaz );
 
 // nastavime neaky smernik
 zaz = NULL;
 if( pred != NULL ) { zaz = pred; akt--; }
 if( zani != NULL ) zaz = zani;
}
 
 
// zobrazi aktualny zaznam
void Rezerv::Show(void)
{
 printf("\n");
 printf("--------------------------------------\n");
 printf("         ID: %s\n", Get(0));
 printf("  Meno a priezvisko: %s\n", Get(1));
 printf("     id ubytovne: %s\n", Get(2));
 printf(" pocet rezervovanych: %s\n", Get(3));
 printf("--------------------------------------\n");
 printf("\n");
}
 
 
// vypise na ktorom zazname som a kolko ich je
void Rezerv::Bar(void)
{
 printf("Rezervacie aktualna/celkovo: %d/%d.\n", GetPocet(), GetPocet());
 
 // ak je podmienka
 if( find_id>-1 )
   printf("Podmienka: %s %s %s\n", GetName(find_id), GetSign(find_sign), find_meno );
}
 
 
// najdi zaznam podla id a sign
void Rezerv::Find(char id, char sign, char* meno)
{
 find_id = id;
 find_sign = sign;
 strcpy( find_meno, meno );
 MoveFirst();
}
 
 
// vyhovuje podmienke
int Rezerv::IsCondition()
{
 // otazka na nic dava false
 if( zaz == NULL )
   return false;
 
 // urcite lebo ziadna nieje
 if( find_id==-1 )
   return true;
 
 // 
 switch( find_id )
 {
   case 0: return Compare( zaz->id, atof(find_meno), find_sign )? true:false;
   case 1: return CompareS( zaz->meno, find_meno, find_sign )? true:false;
   case 2: return Compare( zaz->id_ubyt, atof(find_meno), find_sign )? true:false;
   case 3: return Compare( zaz->rezerv, atof(find_meno), find_sign )? true:false;
 }
 
 // niekde nieco zlyhalo
 return false;
}
 
 
// vycisti pamet
void Rezerv::DeleteAll(void)
{
 Rezervacia* pom = NULL;
 zaz = prvy;
 
 while( zaz!=NULL )
 {
  if( zaz!=NULL )
	   pom = prvy->zani;
  else
	   pom = NULL;
 
  Delete();
  zaz = pom;
 }
 
 // kde nic nieje ani smernik nebude
 prvy = zaz = NULL;
 pocet = akt = 0;
}
 
 
// vrati znamienko
char* Rezerv::GetSign(char id)
{
 switch(id)
 {
  case 1: return "=";
  case 2: return "<";
  case 3: return "<=";
  case 4: return ">";
  case 5: return "=>";
  case 6: return "!=";
 }
 
 return "";
}
 
 
// compare string
int Rezerv::CompareS(char* prvy, char* druhy, char sign)
{
int porov;
 
 porov = strcmp( prvy, druhy );
 
 if(( sign==1 ) && ( porov==0 )) return true;  // =
 if(( sign==2 ) && ( porov< 0 )) return true;  // <
 if(( sign==3 ) && ( porov<=0 )) return true;  // <=
 if(( sign==4 ) && ( porov> 0 )) return true;  // >
 if(( sign==5 ) && ( porov>=0 )) return true;  // =>
 if(( sign==6 ) && ( porov!=0 )) return true;  // !=
 
 // nic
 return false;
}
 
 
// compare integer
int Rezerv::Compare(float prvy, float druhy, char sign)
{
 if(( sign==1 ) && ( prvy==druhy )) return true;  // =
 if(( sign==2 ) && ( prvy< druhy )) return true;  // <
 if(( sign==3 ) && ( prvy<=druhy )) return true;  // <=
 if(( sign==4 ) && ( prvy >druhy )) return true;  // >
 if(( sign==5 ) && ( prvy>=druhy )) return true;  // =>
 if(( sign==6 ) && ( prvy!=druhy )) return true;  // !=
 
 // nic
 return false;
}
 
 
// vypise chybu a skonci
// ide o osetrenie chyb ktore uz program nedokaze rozchodit
void Rezerv::Chyba(char* text)
{
 printf("%s", text);
 exit(1);
}