Prehraje zvuk vo formáte wav na speakery PC

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)
speaker.pngAuthor: Aleš Kucik
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Speaker.pasMouse.pasTextscr.pas
File exe: Speaker.exe
need: A.wavB.wavMouse.tpuTextscr.tpu

Tento program spouštějte z DOSu (WINxx restartujte do DOSu)! Přehraje všechny soubory, ale hudbu uslyšíte jen u 8bit zvukových souborů bez komprese a musí být nahrány mono. Předem upozorňuji, že na některých SPEAKERECH zvuk asi nepůjde přehrát vůbec. Pokud si nevíte rady s nastavením "OVERSAMPLE", "MUTE" a "FREQUENCE" přečtěte si prosím příslušnou kapitolu v GDM3 (sekce překlady) a nebo je zkoušejte.

mouse.tpu, mouse.pas - použitá jednotka na ovládání myši. textscr.tpu, textscr.pas - jednotky pro ovládání výstupu na obrazovku.

Aby jste měli na čem testovat, tady jsou nějaké soubory:

a.wav - frekvence 8000Hz, 8bit (když pustíte zvuk na této frekvenci, je slyšet nepříjemné pištění - proto nastavte frekvenci na 32000Hz a oversample na 8 a mute vyzkoušejte mute 2,3,4 uslyšíte, co bude asi nejlepší.

b.wav - tady je druhý soubor tentokrát na 16000Hz (typ: frekvenci nastav na 16000, mute na 2 a oversample na 1) Pokud si budete chtít vytvořit nějaký vlastní soubory: Spusťte "Záznam zvuku" (od Microsoftu) a nějaký WAV uložte s libovolnou frekvencí, musíte, ale nastavit formát:PCM, 8bit mono.
{ MOUSE.PAS                Copyright (c) Ales Kucik }
{ Unit pro praci s mysi.                      }
{                                  }
{ Datum:29.11.2002               http://www.trsek.com }
 
unit mouse;
interface
var ExMouse:boolean;
 
procedure CursorEnable;
procedure CursorDisable;
procedure ReadState(var button,horiz,vert:word);
procedure SetCo_or(horiz,vert:word);
procedure GetPress(button:word; var state,number,horiz,vert:word);
procedure GetRelease(button:word; var state,number,horiz,vert:word);
procedure HorizRange(maximum,minimum:word);
procedure VertRange(maximum,minimum:word);
procedure SensiMouse(horiz,vert:word);
procedure RealState(button:word; var state,number,horiz,vert:word);
function ExistMouse:boolean;
 
 
implementation
procedure CursorEnable; assembler;
asm
  push  ax
  mov  ax, $1
  int  $33
  pop  ax
end;
 
procedure CursorDisable; assembler;
asm
  push  ax
  mov  ax, $2
  int  $33
  pop  ax
end;
 
procedure ReadState(var button,horiz,vert:word);
var b,c,d:word;
begin
 asm
   mov  ax, $3
   int  $33
   mov  b, bx
   mov  c, cx
   mov  d, dx
 end;
 button:=b;
 horiz:=c;
 vert:=d;
end;
 
procedure SetCo_or(horiz,vert:word); assembler;
asm
  mov  ax, $4
  mov  cx, horiz
  mov  dx, vert
  int  $33
end;
 
procedure GetPress(button:word; var state,number,horiz,vert:word);
var a,b,c,d:word;
begin
 asm
   mov ax, $5
   mov bx, button
   int $33
   mov a, ax
   mov b, bx
   mov c, cx
   mov d, dx
 end;
 state:=a;
 number:=b;
 horiz:=c;
 vert:=d;
end;
 
procedure GetRelease(button:word; var state,number,horiz,vert:word);
var a,b,c,d:word;
begin
 asm
   mov ax, $6
   mov bx, button
   int $33
   mov a, ax
   mov b, bx
   mov c, cx
   mov d, dx
 end;
 state:=a;
 number:=b;
 horiz:=c;
 vert:=d;
end;
 
procedure HorizRange(maximum,minimum:word); assembler;
asm
  mov  ax, $7
  mov  cx, minimum
  mov  dx, maximum
  int  $33
end;
 
procedure VertRange(maximum,minimum:word); assembler;
asm
  mov  ax, $8
  mov  cx, minimum
  mov  dx, maximum
  int  $33
end;
 
procedure SensiMouse(horiz,vert:word); assembler;
asm
  mov  ax, $F
  mov  cx, horiz
  mov  dx, vert
  int  $33
end;
 
procedure RealState;
var a,b,c,d:word;
begin
 asm
   mov ax, $5
   mov bx, button
   int $33
   mov a, ax
   mov b, bx
   mov c, cx
   mov d, dx
 end;
 state:=a;
 number:=b;
 horiz:=(c+8)div 8;
 vert:=(d+8)div 8;
end;
 
 
function ExistMouse:boolean;
var a:word;
begin
 asm
   mov  ax, $0
   int  $33
   mov  a, ax
 end;
 if a=0 then ExistMouse:=false
 else ExistMouse:=true;
end;
 
begin
 ExMouse:=ExistMouse;
end.