Program simulate cash registers

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)
pokladna.pngAuthor: LukᚠHlousek
Program: Pokladna.pas
File exe: Pokladna.exe
need: Hlousek.pas

Program simulate cash registers. Compute VAT and price.
{ HLOUSEK.PAS              Copyright (c) Lukas Hlousek }
{ Unit pre program na simulaci pokladny.              }
{                                  }
{ Datum:10.01.2007               http://www.trsek.com }
 
unit Hlousek;
 
interface
function VyberVolbu(Text:string; Nabidka:string):char;
 
implementation
uses crt;
 
function VyberVolbu(Text:string; Nabidka:string):char;
var
 vybrano: char;
 pozice: byte;
begin
 Write(Text+' ');
 repeat
  vybrano:=UpCase(ReadKey);
  pozice:=Pos(vybrano,nabidka);
  if pozice=0 then
  begin
   Sound(500);
   Delay(20000);
   NoSound;
  end;
 until pozice<>0;
 VyberVolbu:=vybrano;
end;
 
{ Vstup z klavesnice s omezenim poctu znaku }
 
uses Crt;
 
const
 CR=#13;
 BS=#8;
 Num=['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'];
 
var
 InpBuf: string;
 InpChr: char;
 MaxLen: byte;
 
begin
 MaxLen:=8;
 ClrScr;
 InpChr:=#0;
 InpBuf:='';
 while InpChr<>#13 do
 begin
  InpChr:=ReadKey;
  case InpChr of
   BS: Delete(InpBuf,Length(InpBuf),1);
  else
   if (Length(InpBuf)<MaxLen) AND (InpChr in Num)
    then InpBuf:=InpBuf+InpChr;
  end;
  GotoXY(1,1);
  ClrEol;
  Write(InpBuf);
 end;
end.
 
begin
end.