Výherní automat DAYTONA GAMBLER pro dosbox který stáhnete z domovské stránky dosboxu

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)
gambler.jpgAuthor: Martin Koleček
Program: Daytona.pasDefault.pasHisther.pasJackpot.pasLoading.pasMain.pasMaingame.pasMisc.pasMys.pasOvladani.pas
File exe: Gambler.zip
need: Plus1000.pasPlus500.pasProdat.pasRiskscr.pasRoll.pasRollpre.pasRollproc.pasRolsetup.pasRskdolni.pasRskhorni.pas
Example: Saveload.pasScore.pasScreen.pasServis.pasSetbet.pasTestwin.pasUpdate5.pasWaitbtn.pasWinblink.pasWrivalce.pasZisky.pas

Výherní automat podle skutečného stroje Daytona 750. Podporuje Sound Blaster.
Rychlost hry je konfigurovatelná. Experimentálně podporuje ovládání dotykovým displayem pro Androidy.

POZOR:
 • než se objeví hra tak se to načítá poměrně velmi velmi dlouho takže buďte trpěliví
 • pokud nevíte co přesně děláte tak servisní nastavení raději nechte bez povšimnutí
 • reset v servisním nastavení resetuje pouze počítadlo výher a vkladů, ne nastavení hry
 • pokud už jste stačili popřehazovat servisní nastavení a hra je špatně hratelná, tak vymažte soubor GAMBLER.DAT, hra se uvede do "továrního nastavení"

O dosboxu:
 • pokud nevíte a neumíte tak se zeptejte někoho kdo ví a umí nebo si najděte informace o dosboxu na internetu
 • hodnota cycles pro GAMBLERA na PC je tak 10000 až 20000
 • hodnota cycles na mobilních zařízeních (tam používejte legální dosbox turbo) je tak 7000
 • nedávejte cycles max nebo cycles auto, párkrát to zkuste a najděte si správnou přesnou hodnotu
 • hra by neměla kazit zvuk nebo cukat obraz, pokud je cycles nastaveno optimálně v‘e jede hladce
 • DAYTONA GAMBLER je podomácku vyrobený freeware takže ho bezestrachu ‘iřte a ukazujte druhým jak se to hraje
 • totéž dosbox pro PC je freeware, dosbox turbo je komerční ale stojí jen 60 korun tak nebuďte piráti


Nastavení výhernosti:
V servisní obrazovce klávesou TAB měníte switch a nahoru dolů manipupuje s výherností rozsahy jsou 0 až 65000 v‘echny switche a číslo na něm vyrábí poměr mezi dvěma stavy, obvykle to bývá jestli je výhra nebo není výhra a číslo teda dělí na poměr mezi těmito stavy, vždy "0 až číslo" je jedna část, třeba jestli se riskovani povede nebo nepovede a "číslo až 65000" je druhá část možného výsledku. Nakonec rozhodne náhodné číslo z rozsahu "0 až 65535" , ale záleží na poměru na switchi co je pravděpodobněj‘í interval.


SWITCHE:
 • 2kč výhry = šance na výhru ve dvoukorunové hře {RollSetup bet 2, čím menší tím míň výher}
 • 4kč výhry = šance na výhru ve čtyřkorunové hře {RollSetup bet 4, čím menší tím míň výher}
 • 5kč výhry = šance na výhru v pětikorunové hře {RollSetup bet 5, čím menší tím míň výher}
 • 2kč Joker A = pravděpodobnost výsměchu Jokera na dvoukorunové hře {TestWin bet 2J, čím menší tím víc výher}
 • 2kč Joker B = pravděpodobnost zdvojnásobení Jokerem na dvoukorunové hře {TestWin bet 2J, čím menší tím míň výher}
 • 4kč Joker A = pravděpodobnost výsměchu Jokera na čtyřkorunové hře {TestWin bet 4J, čím menší tím víc výher}
 • 4kč Joker B = pravděpodobnost zdvojnásobení Jokerem na čtyřkorunové hře {TestWin bet 4J, čím menší tím míň výher}
 • 5kč Joker = pravděpodobnost zdvojnásobení Jokerem na pětikorunové hře {TestWin bet 5J, čím menší tím míň výher} (na 5kč hře se joker neposmívá)
 • riskovani = šance na zdvojnásobení riskem strany mince při náhodném risku {Risking vyhernost čím menší tím míň výher} (neplatí při risku postřehem; nebo při risku autostartem tam je poměr 1:1)
Procedure SetWildJoker;
Var I: Byte;
  cekani: Word;
  cekani2: Word;
  cekani3: Word;
  Color: Byte;
  Tmp: array[1..3] of Byte;
Begin
 If BezEfektu=False then
 Begin
 If DatRec.SBEnable=True
 then Begin
     If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(36)
                 else SBPlayRaw(31);
    End
 else Begin
     If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(36)
                 else PlaySound(21);
    End;
 
Case Obrazek of
0:
Begin
 Color:=206;
 cekani:=0;
 cekani2:=0;
 cekani3:=0;
 Repeat
  Inc(cekani2);
  Inc(cekani3);
  If cekani2=2 then
  Begin
   cekani2:=0;
   GetPal(Color,Tmp[1],Tmp[2],Tmp[3]);
   If Tmp[1]>0 then Dec(Tmp[1]);
   If Tmp[2]>0 then Dec(Tmp[2]);
   If Tmp[3]>0 then Dec(Tmp[3]);
   SetPal(Color,Tmp[1],Tmp[2],Tmp[3]);
  End;
  If cekani3=2 then
  Begin
   cekani3:=0;
   If Color<222 then Inc(Color) else Color:=206;
  End;
  TestStopAutoStart;
  Inc(cekani);
  Wait(1);
 Until cekani=2600;
 Inc(Obrazek);
 For I:=0 to 15 do BlackPal(I+190);
 WriteBlok(30,44,64,64,127,127,Buffer[2],Buffer[3]);
 WriteBlok(30,44,64,64,127,127,Buffer[2],Buffer[4]);
End;
1:
Begin
 Color:=190;
 cekani:=0;
 cekani2:=0;
 cekani3:=0;
 Repeat
  Inc(cekani2);
  Inc(cekani3);
  If cekani2=2 then
  Begin
   cekani2:=0;
   GetPal(Color,Tmp[1],Tmp[2],Tmp[3]);
   If Tmp[1]<ColorBackup2[Color].R then Inc(Tmp[1]);
   If Tmp[2]<ColorBackup2[Color].G then Inc(Tmp[2]);
   If Tmp[3]<ColorBackup2[Color].B then Inc(Tmp[3]);
   SetPal(Color,Tmp[1],Tmp[2],Tmp[3]);
  End;
  If cekani3=2 then
  Begin
   cekani3:=0;
   If Color<206 then Inc(Color) else Color:=190;
  End;
  TestStopAutoStart;
  Inc(cekani);
  Wait(1);
 Until cekani=2600;
 Inc(Obrazek);
End;
2:
Begin
 Color:=190;
 cekani:=0;
 cekani2:=0;
 cekani3:=0;
 Repeat
  Inc(cekani2);
  Inc(cekani3);
  If cekani2=2 then
  Begin
   cekani2:=0;
   GetPal(Color,Tmp[1],Tmp[2],Tmp[3]);
   If Tmp[1]>0 then Dec(Tmp[1]);
   If Tmp[2]>0 then Dec(Tmp[2]);
   If Tmp[3]>0 then Dec(Tmp[3]);
   SetPal(Color,Tmp[1],Tmp[2],Tmp[3]);
  End;
  If cekani3=2 then
  Begin
   cekani3:=0;
   If Color<206 then Inc(Color) else Color:=190;
  End;
  TestStopAutoStart;
  Inc(cekani);
  Wait(1);
 Until cekani=2600;
 Inc(Obrazek);
 WriteBlok(30,44,0,64,63,127,Buffer[2],Buffer[3]);
 WriteBlok(30,44,0,64,63,127,Buffer[2],Buffer[4]);
End;
3:
Begin
 Color:=206;
 cekani:=0;
 cekani2:=0;
 cekani3:=0;
 Repeat
  Inc(cekani2);
  Inc(cekani3);
  If cekani2=2 then
  Begin
   cekani2:=0;
   GetPal(Color,Tmp[1],Tmp[2],Tmp[3]);
   If Tmp[1]<ColorBackup1[Color].R then Inc(Tmp[1]);
   If Tmp[2]<ColorBackup1[Color].G then Inc(Tmp[2]);
   If Tmp[3]<ColorBackup1[Color].B then Inc(Tmp[3]);
   SetPal(Color,Tmp[1],Tmp[2],Tmp[3]);
  End;
  If cekani3=2 then
  Begin
   cekani3:=0;
   If Color<222 then Inc(Color) else Color:=206;
  End;
  TestStopAutoStart;
  Inc(cekani);
  Wait(1);
 Until cekani=2600;
 Obrazek:=0;
End;
End; {Case End}
 
 Case Bet of
  2: Inc(DatRec2.JackPot,1);
  4: Inc(DatRec2.JackPot,2);
 End; {Case End}
 
 End;
End;
 
 
Procedure JokerSetup;
Var JokerBool: Word;
  rand1: Word;
Begin
 If Lista[0].Enable=True then
 Begin
  If Bet=2 then
  Begin
   Randomize;
   JokerBool:=Random(65535);
   If JokerBool<DatRec.Nahoda[3] then Begin {18000}
                      WildJoker:=False;
                      rand1:=Random(65535);
                      If rand1>DatRec.Nahoda[4] then Joker2x:=False {47000}
                                   else Joker2x:=True;
                     End
                   else Begin WildJoker:=True; Joker2x:=False; End;
  End;
  If Bet=4 then
  Begin
   Randomize;
   JokerBool:=Random(65535);
   If JokerBool<DatRec.Nahoda[5] then Begin {24000}
                      WildJoker:=False;
                      rand1:=Random(65535);
                      If rand1>DatRec.Nahoda[6] then Joker2x:=False {47000}
                                   else Joker2x:=True;
               End
             else Begin WildJoker:=True; Joker2x:=False; End;
  End;
 End;
 
 If Lista[1].Enable=True then
 Begin
  WildJoker:=False;
  rand1:=Random(65535);
  If rand1>DatRec.Nahoda[7] then Joker2x:=False {48000}
               else Joker2x:=True;
 End;
End;
 
 
Procedure WaitJokerPlus;
Begin
 VyhraShow:=True;
 CreditShow:=False;
 MainGameScreen;
 For I:=0 to 49 do
 Begin
  TestStopAutoStart;
  Wait(DatRec.fpsProdleva);
 End;
End;
 
 
Procedure IncVyhra(I,N: Byte);
Var A: Byte;
Begin
 Case Valec[I].Symbol[N] of
  1: Begin
     If Lista[0].Enable=True then
     Begin
      If Lista[0].Sazka[0]=True then Inc(Vyhra.Castka,8)
                   else Inc(Vyhra.Castka,16);
      If Joker2x=True then
      Begin
       WaitJokerPlus;
       If Lista[0].Sazka[0]=True then Inc(Vyhra.Castka,8)
                    else Inc(Vyhra.Castka,16);
       WaitJokerPlus;
      End;
     End else
     Begin
      Inc(Vyhra.Castka,40);
      If Joker2x=True then
      Begin
       WaitJokerPlus;
       Inc(Vyhra.Castka,40);
       WaitJokerPlus;
      End;
     End;
    End;
  2: Begin
     If Lista[0].Enable=True then
     Begin
      If Lista[0].Sazka[0]=True then Inc(Vyhra.Castka,16)
                   else Inc(Vyhra.Castka,24);
      If Joker2x=True then
      Begin
       WaitJokerPlus;
       If Lista[0].Sazka[0]=True then Inc(Vyhra.Castka,16)
                    else Inc(Vyhra.Castka,24);
       WaitJokerPlus;
      End;
     End else
     Begin
      Inc(Vyhra.Castka,40);
      If Joker2x=True then
      Begin
       WaitJokerPlus;
       Inc(Vyhra.Castka,40);
       WaitJokerPlus;
      End;
     End;
    End;
  3: Begin
     If Lista[0].Enable=True then
     Begin
      If Lista[0].Sazka[0]=True then Inc(Vyhra.Castka,24)
                   else Inc(Vyhra.Castka,32);
      If Joker2x=True then
      Begin
       WaitJokerPlus;
       If Lista[0].Sazka[0]=True then Inc(Vyhra.Castka,24)
                    else Inc(Vyhra.Castka,32);
       WaitJokerPlus;
      End;
     End else
     Begin
      Inc(Vyhra.Castka,80);
      If Joker2x=True then
      Begin
       WaitJokerPlus;
       Inc(Vyhra.Castka,80);
       WaitJokerPlus;
      End;
     End;
    End;
  4: Begin
     If Lista[0].Enable=True then
     Begin
      If Lista[0].Sazka[0]=True then Inc(Vyhra.Castka,32)
                   else Inc(Vyhra.Castka,40);
      If Joker2x=True then
      Begin
       WaitJokerPlus;
       If Lista[0].Sazka[0]=True then Inc(Vyhra.Castka,32)
                    else Inc(Vyhra.Castka,40);
       WaitJokerPlus;
      End;
     End else
     Begin
      Inc(Vyhra.Castka,80);
      If Joker2x=True then
      Begin
       WaitJokerPlus;
       Inc(Vyhra.Castka,80);
       WaitJokerPlus;
      End;
     End;
    End;
  5: Begin
     If Lista[0].Enable=True then
     Begin
      If Lista[0].Sazka[0]=True then Inc(Vyhra.Castka,40)
                   else Inc(Vyhra.Castka,80);
      If Joker2x=True then
      Begin
       WaitJokerPlus;
       If Lista[0].Sazka[0]=True then Inc(Vyhra.Castka,40)
                    else Inc(Vyhra.Castka,80);
       WaitJokerPlus;
      End;
     End else
     Begin
      Inc(Vyhra.Castka,120);
      If Joker2x=True then
      Begin
       WaitJokerPlus;
       Inc(Vyhra.Castka,120);
       WaitJokerPlus;
      End;
     End;
    End;
  6: Begin
     If Lista[0].Enable=True then
     Begin
      If Lista[0].Sazka[0]=True then Inc(Vyhra.Castka,80)
                   else Inc(Vyhra.Castka,120);
      If Joker2x=True then
      Begin
       WaitJokerPlus;
       If Lista[0].Sazka[0]=True then Inc(Vyhra.Castka,80)
                    else Inc(Vyhra.Castka,120);
       WaitJokerPlus;
      End;
     End else
     Begin
      Inc(Vyhra.Castka,160);
      If Joker2x=True then
      Begin
       WaitJokerPlus;
       Inc(Vyhra.Castka,160);
       WaitJokerPlus;
      End;
     End;
    End;
  7: Begin
     If Lista[0].Enable=True then
     Begin
      If Lista[0].Sazka[0]=True then Inc(Vyhra.Castka,120)
                   else Inc(Vyhra.Castka,160);
      If Joker2x=True then
      Begin
       WaitJokerPlus;
       If Lista[0].Sazka[0]=True then Inc(Vyhra.Castka,120)
                    else Inc(Vyhra.Castka,160);
       WaitJokerPlus;
      End;
     End else
     Begin
      Inc(Vyhra.Castka,200);
      If Joker2x=True then
      Begin
       WaitJokerPlus;
       Inc(Vyhra.Castka,200);
       WaitJokerPlus;
      End;
     End;
    End;
  8: Begin
     If Lista[0].Enable=True then
     Begin
      If Lista[0].Sazka[0]=True then Inc(Vyhra.Castka,160)
                   else Inc(Vyhra.Castka,200);
      If Joker2x=True then
      Begin
       WaitJokerPlus;
       If Lista[0].Sazka[0]=True then Inc(Vyhra.Castka,160)
                    else Inc(Vyhra.Castka,200);
       WaitJokerPlus;
      End;
     End else
     Begin
      Inc(Vyhra.Castka,300);
      If Joker2x=True then
      Begin
       WaitJokerPlus;
       Inc(Vyhra.Castka,300);
       WaitJokerPlus;
      End;
     End;
    End;
  9: Begin
     If Lista[0].Enable=True then
     Begin
      If Lista[0].Sazka[0]=True then Inc(Vyhra.Castka,200)
                   else Inc(Vyhra.Castka,240);
      If Joker2x=True then
      Begin
       WaitJokerPlus;
       If Lista[0].Sazka[0]=True then Inc(Vyhra.Castka,200)
                    else Inc(Vyhra.Castka,240);
       WaitJokerPlus;
      End;
     End else
     Begin
      Inc(Vyhra.Castka,400);
      If Joker2x=True then
      Begin
       WaitJokerPlus;
       Inc(Vyhra.Castka,400);
       WaitJokerPlus;
      End;
     End;
    End;
  0: Begin
     JackPotPadl:=True;
     If Lista[0].Enable=True then
     Begin
      If Lista[0].Sazka[0]=True then Inc(Vyhra.Castka,400)
                   else Inc(Vyhra.Castka,400);
     End else
     Begin
      Inc(Vyhra.Castka,750);
     End;
    End;
 End; {Case End}
 WinConf.SoundSet:=Valec[I].Symbol[N];
 Blok(109,141,210,149,ColorBlack,Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,140,5,7,1,116,142,'  hare rama  ',Buffer[3]);
 WaitRetrace;
 FlipPage(Buffer[3],Buffer[4]);
 Blok(109,141,210,149,ColorBlack,Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,140,5,7,1,116,142,'win  win  win',Buffer[3]);
 WaitRetrace;
 FlipPage(Buffer[3],Buffer[4]);
 For A:=0 to 49 do
 Begin
  TestStopAutoStart;
  Wait(DatRec.fpsProdleva);
 End;
 VyhraShow:=True;
 CreditShow:=False;
 MainGameScreen;
 Joker2x:=False;
End;
 
 
Procedure TestWin;
Begin
 Joker2x:=False;
 
 If ((Valec[0].Symbol[1]>0) and (Valec[0].Symbol[1]=Valec[1].Symbol[1]) and (Valec[1].Symbol[1]=Valec[2].Symbol[1])) then
 Begin
  If BezEfektu=False then
  Begin
   IncVyhra(0,1);
   WinConf.Symbol[1]:=1;
   WinConf.Symbol[2]:=1;
   WinConf.Symbol[3]:=1;
   WinConf.Vyhra[1]:=True;
   WinBlink;
  End;
  WinBude:=True;
 End;
 
 If ((Valec[0].Symbol[2]>0) and (Valec[0].Symbol[2]=Valec[1].Symbol[2]) and (Valec[1].Symbol[2]=Valec[2].Symbol[2])) then
 Begin
  If BezEfektu=False then
  Begin
   IncVyhra(0,2);
   WinConf.Symbol[4]:=1;
   WinConf.Symbol[5]:=1;
   WinConf.Symbol[6]:=1;
   WinConf.Vyhra[2]:=True;
   WinBlink;
  End;
  WinBude:=True;
 End;
 
 If ((Valec[0].Symbol[3]>0) and (Valec[0].Symbol[3]=Valec[1].Symbol[3]) and (Valec[1].Symbol[3]=Valec[2].Symbol[3])) then
 Begin
  If BezEfektu=False then
  Begin
   IncVyhra(0,3);
   WinConf.Symbol[7]:=1;
   WinConf.Symbol[8]:=1;
   WinConf.Symbol[9]:=1;
   WinConf.Vyhra[3]:=True;
   WinBlink;
  End;
  WinBude:=True;
 End;
 
 If ((Valec[0].Symbol[1]>0) and (Valec[0].Symbol[1]=Valec[1].Symbol[2]) and (Valec[1].Symbol[2]=Valec[2].Symbol[3])) then
 Begin
  If BezEfektu=False then
  Begin
   IncVyhra(0,1);
   WinConf.Symbol[1]:=1;
   WinConf.Symbol[5]:=1;
   WinConf.Symbol[9]:=1;
   WinConf.Vyhra[4]:=True;
   WinBlink;
  End;
  WinBude:=True;
 End;
 
 If ((Valec[0].Symbol[3]>0) and (Valec[0].Symbol[3]=Valec[1].Symbol[2]) and (Valec[1].Symbol[2]=Valec[2].Symbol[1])) then
 Begin
  If BezEfektu=False then
  Begin
   IncVyhra(0,3);
   WinConf.Symbol[7]:=1;
   WinConf.Symbol[5]:=1;
   WinConf.Symbol[3]:=1;
   WinConf.Vyhra[5]:=True;
   WinBlink;
  End;
  WinBude:=True;
 End;
 
 If ((Valec[0].Symbol[1]=0) and (Valec[1].Symbol[1]=Valec[2].Symbol[1])) or
   ((Valec[1].Symbol[1]=0) and (Valec[0].Symbol[1]=Valec[2].Symbol[1])) or
   ((Valec[2].Symbol[1]=0) and (Valec[0].Symbol[1]=Valec[1].Symbol[1])) then
 Begin
  JokerSetup;
  If WildJoker=False then
  Begin
   If BezEfektu=False then
   Begin
    If ((Valec[0].Symbol[1]=0) and (WinConf.Vyhra[1]=False)) then
    Begin IncVyhra(1,1); WinConf.Vyhra[1]:=True; End;
    If ((Valec[1].Symbol[1]=0) and (WinConf.Vyhra[1]=False)) then
    Begin IncVyhra(2,1); WinConf.Vyhra[1]:=True; End;
    If ((Valec[2].Symbol[1]=0) and (WinConf.Vyhra[1]=False)) then
    Begin IncVyhra(0,1); WinConf.Vyhra[1]:=True; End;
    WinConf.Symbol[1]:=1;
    WinConf.Symbol[2]:=1;
    WinConf.Symbol[3]:=1;
    WinBlink;
   End;
  WinBude:=True;
  End else SetWildJoker;
 End;
 
 If ((Valec[0].Symbol[2]=0) and (Valec[1].Symbol[2]=Valec[2].Symbol[2])) or
   ((Valec[1].Symbol[2]=0) and (Valec[0].Symbol[2]=Valec[2].Symbol[2])) or
   ((Valec[2].Symbol[2]=0) and (Valec[0].Symbol[2]=Valec[1].Symbol[2])) then
 Begin
  JokerSetup;
  If WildJoker=False then
  Begin
   If BezEfektu=False then
   Begin
    If ((Valec[0].Symbol[2]=0) and (WinConf.Vyhra[2]=False)) then
    Begin IncVyhra(1,2); WinConf.Vyhra[2]:=True; End;
    If ((Valec[1].Symbol[2]=0) and (WinConf.Vyhra[2]=False)) then
    Begin IncVyhra(2,2); WinConf.Vyhra[2]:=True; End;
    If ((Valec[2].Symbol[2]=0) and (WinConf.Vyhra[2]=False)) then
    Begin IncVyhra(0,2); WinConf.Vyhra[2]:=True; End;
    WinConf.Symbol[4]:=1;
    WinConf.Symbol[5]:=1;
    WinConf.Symbol[6]:=1;
    WinBlink;
   End;
  WinBude:=True;
  End else SetWildJoker;
 End;
 
 If ((Valec[0].Symbol[3]=0) and (Valec[1].Symbol[3]=Valec[2].Symbol[3])) or
   ((Valec[1].Symbol[3]=0) and (Valec[0].Symbol[3]=Valec[2].Symbol[3])) or
   ((Valec[2].Symbol[3]=0) and (Valec[0].Symbol[3]=Valec[1].Symbol[3])) then
 Begin
  JokerSetup;
  If WildJoker=False then
  Begin
   If BezEfektu=False then
   Begin
    If ((Valec[0].Symbol[3]=0) and (WinConf.Vyhra[3]=False)) then
    Begin IncVyhra(1,3); WinConf.Vyhra[3]:=True; End;
    If ((Valec[1].Symbol[3]=0) and (WinConf.Vyhra[3]=False)) then
    Begin IncVyhra(2,3); WinConf.Vyhra[3]:=True; End;
    If ((Valec[2].Symbol[3]=0) and (WinConf.Vyhra[3]=False)) then
    Begin IncVyhra(0,3); WinConf.Vyhra[3]:=True; End;
    WinConf.Symbol[7]:=1;
    WinConf.Symbol[8]:=1;
    WinConf.Symbol[9]:=1;
    WinBlink;
   End;
  WinBude:=True;
  End else SetWildJoker;
 End;
 
 If ((Valec[0].Symbol[1]=0) and (Valec[1].Symbol[2]=Valec[2].Symbol[3])) or
   ((Valec[1].Symbol[2]=0) and (Valec[0].Symbol[1]=Valec[2].Symbol[3])) or
   ((Valec[2].Symbol[3]=0) and (Valec[0].Symbol[1]=Valec[1].Symbol[2])) then
 Begin
  JokerSetup;
  If WildJoker=False then
  Begin
   If BezEfektu=False then
   Begin
    If ((Valec[0].Symbol[1]=0) and (WinConf.Vyhra[4]=False)) then
    Begin IncVyhra(1,2); WinConf.Vyhra[4]:=True; End;
    If ((Valec[1].Symbol[2]=0) and (WinConf.Vyhra[4]=False)) then
    Begin IncVyhra(2,3); WinConf.Vyhra[4]:=True; End;
    If ((Valec[2].Symbol[3]=0) and (WinConf.Vyhra[4]=False)) then
    Begin IncVyhra(0,1); WinConf.Vyhra[4]:=True; End;
    WinConf.Symbol[1]:=1;
    WinConf.Symbol[5]:=1;
    WinConf.Symbol[9]:=1;
    WinBlink;
   End;
  WinBude:=True;
  End else SetWildJoker;
 End;
 
 If ((Valec[0].Symbol[3]=0) and (Valec[1].Symbol[2]=Valec[2].Symbol[1])) or
   ((Valec[1].Symbol[2]=0) and (Valec[0].Symbol[3]=Valec[2].Symbol[1])) or
   ((Valec[2].Symbol[1]=0) and (Valec[0].Symbol[3]=Valec[1].Symbol[2])) then
 Begin
  JokerSetup;
  If WildJoker=False then
  Begin
   If BezEfektu=False then
   Begin
    If ((Valec[0].Symbol[3]=0) and (WinConf.Vyhra[5]=False)) then
    Begin IncVyhra(1,2); WinConf.Vyhra[5]:=True; End;
    If ((Valec[1].Symbol[2]=0) and (WinConf.Vyhra[5]=False)) then
    Begin IncVyhra(2,1); WinConf.Vyhra[5]:=True; End;
    If ((Valec[2].Symbol[1]=0) and (WinConf.Vyhra[5]=False)) then
    Begin IncVyhra(0,3); WinConf.Vyhra[5]:=True; End;
    WinConf.Symbol[3]:=1;
    WinConf.Symbol[5]:=1;
    WinConf.Symbol[7]:=1;
    WinBlink;
   End;
  WinBude:=True;
  End else SetWildJoker;
 End;
 
 If ((Valec[0].Symbol[1]=0) and (Valec[1].Symbol[1]=0) and (Valec[2].Symbol[1]>0)) then
 Begin
  JokerSetup;
  If WildJoker=False then
  Begin
   If BezEfektu=False then
   Begin
    IncVyhra(2,1);
    WinConf.Symbol[1]:=1;
    WinConf.Symbol[2]:=1;
    WinConf.Symbol[3]:=1;
    WinConf.Vyhra[1]:=True;
    WinBlink;
   End;
  WinBude:=True;
  End else SetWildJoker;
 End;
 
 If ((Valec[0].Symbol[1]=0) and (Valec[2].Symbol[1]=0) and (Valec[1].Symbol[1]>0)) then
 Begin
  JokerSetup;
  If WildJoker=False then
  Begin
   If BezEfektu=False then
   Begin
    IncVyhra(1,1);
    WinConf.Symbol[1]:=1;
    WinConf.Symbol[2]:=1;
    WinConf.Symbol[3]:=1;
    WinConf.Vyhra[1]:=True;
    WinBlink;
   End;
  WinBude:=True;
  End else SetWildJoker;
 End;
 
 If ((Valec[1].Symbol[1]=0) and (Valec[2].Symbol[1]=0) and (Valec[0].Symbol[1]>0)) then
 Begin
  JokerSetup;
  If WildJoker=False then
  Begin
   If BezEfektu=False then
   Begin
    IncVyhra(0,1);
    WinConf.Symbol[1]:=1;
    WinConf.Symbol[2]:=1;
    WinConf.Symbol[3]:=1;
    WinConf.Vyhra[1]:=True;
    WinBlink;
   End;
  WinBude:=True;
  End else SetWildJoker;
 End;
 
 If ((Valec[0].Symbol[2]=0) and (Valec[1].Symbol[2]=0) and (Valec[2].Symbol[2]>0)) then
 Begin
  JokerSetup;
  If WildJoker=False then
  Begin
   If BezEfektu=False then
   Begin
    IncVyhra(2,2);
    WinConf.Symbol[4]:=1;
    WinConf.Symbol[5]:=1;
    WinConf.Symbol[6]:=1;
    WinConf.Vyhra[2]:=True;
    WinBlink;
   End;
  WinBude:=True;
  End else SetWildJoker;
 End;
 
 If ((Valec[0].Symbol[2]=0) and (Valec[2].Symbol[2]=0) and (Valec[1].Symbol[2]>0)) then
 Begin
  JokerSetup;
  If WildJoker=False then
  Begin
   If BezEfektu=False then
   Begin
    IncVyhra(1,2);
    WinConf.Symbol[4]:=1;
    WinConf.Symbol[5]:=1;
    WinConf.Symbol[6]:=1;
    WinConf.Vyhra[2]:=True;
    WinBlink;
   End;
  WinBude:=True;
  End else SetWildJoker;
 End;
 
 If ((Valec[1].Symbol[2]=0) and (Valec[2].Symbol[2]=0) and (Valec[0].Symbol[2]>0)) then
 Begin
  JokerSetup;
  If WildJoker=False then
  Begin
   If BezEfektu=False then
   Begin
    IncVyhra(0,2);
    WinConf.Symbol[4]:=1;
    WinConf.Symbol[5]:=1;
    WinConf.Symbol[6]:=1;
    WinConf.Vyhra[2]:=True;
    WinBlink;
   End;
  WinBude:=True;
  End else SetWildJoker;
 End;
 
 If ((Valec[0].Symbol[3]=0) and (Valec[1].Symbol[3]=0) and (Valec[2].Symbol[3]>0)) then
 Begin
  JokerSetup;
  If WildJoker=False then
  Begin
  If BezEfektu=False then
   Begin
    IncVyhra(2,3);
    WinConf.Symbol[7]:=1;
    WinConf.Symbol[8]:=1;
    WinConf.Symbol[9]:=1;
    WinConf.Vyhra[3]:=True;
    WinBlink;
   End;
  WinBude:=True;
  End else SetWildJoker;
 End;
 
 If ((Valec[0].Symbol[3]=0) and (Valec[2].Symbol[3]=0) and (Valec[1].Symbol[3]>0)) then
 Begin
  JokerSetup;
  If WildJoker=False then
  Begin
   If BezEfektu=False then
   Begin
    IncVyhra(1,3);
    WinConf.Symbol[7]:=1;
    WinConf.Symbol[8]:=1;
    WinConf.Symbol[9]:=1;
    WinConf.Vyhra[3]:=True;
    WinBlink;
   End;
  WinBude:=True;
  End else SetWildJoker;
 End;
 
 If ((Valec[1].Symbol[3]=0) and (Valec[2].Symbol[3]=0) and (Valec[0].Symbol[3]>0)) then
 Begin
  JokerSetup;
  If WildJoker=False then
  Begin
   If BezEfektu=False then
   Begin
    IncVyhra(0,3);
    WinConf.Symbol[7]:=1;
    WinConf.Symbol[8]:=1;
    WinConf.Symbol[9]:=1;
    WinConf.Vyhra[3]:=True;
    WinBlink;
   End;
  WinBude:=True;
  End else SetWildJoker;
 End;
 
 If ((Valec[0].Symbol[1]=0) and (Valec[1].Symbol[2]=0) and (Valec[2].Symbol[3]>0)) then
 Begin
  JokerSetup;
  If WildJoker=False then
  Begin
   If BezEfektu=False then
   Begin
    IncVyhra(2,3);
    WinConf.Symbol[1]:=1;
    WinConf.Symbol[5]:=1;
    WinConf.Symbol[9]:=1;
    WinConf.Vyhra[4]:=True;
    WinBlink;
   End;
  WinBude:=True;
  End else SetWildJoker;
 End;
 
 If ((Valec[0].Symbol[1]=0) and (Valec[2].Symbol[3]=0) and (Valec[1].Symbol[2]>0)) then
 Begin
  JokerSetup;
  If WildJoker=False then
  Begin
   If BezEfektu=False then
   Begin
    IncVyhra(1,2);
    WinConf.Symbol[1]:=1;
    WinConf.Symbol[5]:=1;
    WinConf.Symbol[9]:=1;
    WinConf.Vyhra[4]:=True;
    WinBlink;
   End;
  WinBude:=True;
  End else SetWildJoker;
 End;
 
 If ((Valec[1].Symbol[2]=0) and (Valec[2].Symbol[3]=0) and (Valec[0].Symbol[1]>0)) then
 Begin
  JokerSetup;
  If WildJoker=False then
  Begin
   If BezEfektu=False then
   Begin
    IncVyhra(0,1);
    WinConf.Symbol[1]:=1;
    WinConf.Symbol[5]:=1;
    WinConf.Symbol[9]:=1;
    WinConf.Vyhra[4]:=True;
    WinBlink;
   End;
  WinBude:=True;
  End else SetWildJoker;
 End;
 
 If ((Valec[0].Symbol[3]=0) and (Valec[1].Symbol[2]=0) and (Valec[2].Symbol[1]>0)) then
 Begin
  JokerSetup;
  If WildJoker=False then
  Begin
   If BezEfektu=False then
   Begin
    IncVyhra(2,1);
    WinConf.Symbol[7]:=1;
    WinConf.Symbol[5]:=1;
    WinConf.Symbol[3]:=1;
    WinConf.Vyhra[5]:=True;
    WinBlink;
   End;
  WinBude:=True;
  End else SetWildJoker;
 End;
 
 If ((Valec[0].Symbol[3]=0) and (Valec[2].Symbol[1]=0) and (Valec[1].Symbol[2]>0)) then
 Begin
  JokerSetup;
  If WildJoker=False then
  Begin
   If BezEfektu=False then
   Begin
    IncVyhra(1,2);
    WinConf.Symbol[7]:=1;
    WinConf.Symbol[5]:=1;
    WinConf.Symbol[3]:=1;
    WinConf.Vyhra[5]:=True;
    WinBlink;
   End;
  WinBude:=True;
  End else SetWildJoker;
 End;
 
 If ((Valec[1].Symbol[2]=0) and (Valec[2].Symbol[1]=0) and (Valec[0].Symbol[3]>0)) then
 Begin
  JokerSetup;
  If WildJoker=False then
  Begin
   If BezEfektu=False then
   Begin
    IncVyhra(0,3);
    WinConf.Symbol[7]:=1;
    WinConf.Symbol[5]:=1;
    WinConf.Symbol[3]:=1;
    WinConf.Vyhra[5]:=True;
    WinBlink;
   End;
  WinBude:=True;
  End else SetWildJoker;
 End;
 
 Joker2x:=False;
End;