Jednoduchá logická hra ve které máte za úkol skládat na sebe kostky tak aby tvořily kombinace tří a více kostiček stejného symbolu.

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)
trojky.pngAuthor: Martin Koleček
Program: Trojky.pasDefault.pasLoadgfx.pasLoadsnds.pasMain.pasMaingame.pasMisc.pasReaction.pasScorfile.pasScreenpl.pasSetup.pas
need: Trojky.zip

Jednoduchá logická hra ve které máte za úkol skládat na sebe kostky tak aby tvořily kombinace tří a více kostiček stejného symbolu.
 • Podporuje Sound Blaster nebo PC Speaker
 • hra samotná se ovládá šipkami a mezerníkem
POZOR:
 • doporučená hodnota cycles pro DOSBox není "cycles=max" ale "cycles=12000" !!
 • cycles 5000 pro dosbox je optimalni pri rychlosti hry 35 viz setup, tak se vyhnete zvukovym lagum pri pouzit PC-Speakeru i na slabsich strojich
 • než se objeví hra tak se to načítá poměrně velmi velmi dlouho takže buďte trpěliví
Procedure CreateNextBrick;
Var I: Byte;
Begin
 For I:=1 to 3 do
 Begin
  If KostkaCounter<DestroyerTime then NextKostka.B[I].N:=Random(6)+1
                  else NextKostka.B[I].N:=7;
 
  NextKostka.B[I].Mark:=False;
  NextKostka.B[I].Exp:=False;
  NextKostka.B[I].Y:=I-1;
  NextKostka.B[I].X:=4;
 End;
 UpdateMainGameScreen5;
 WriteMainGameScreen;
 Inc(KostkaCounterAll);
End;
 
 
Procedure SetupBrick;
Var I: Byte;
Begin
 If KostkaCounter<DestroyerTime then Inc(KostkaCounter)
                 else KostkaCounter:=0;
 
 For I:=1 to 3 do Begin
           Kostka.B[I].Y:=I-1;
           Kostka.B[I]:=NextKostka.B[I];
           Brick[(Kostka.B[I].Y)*9+(Kostka.B[I].X)].N:=Kostka.B[I].N;
          End;
End;
 
 
Procedure BrickStepLeft;
Var I: Byte;
Begin
 If ((Kostka.B[1].X>0) and
   (Brick[(Kostka.B[1].Y)*9+(Kostka.B[1].X-1)].N=0) and
   (Brick[(Kostka.B[2].Y)*9+(Kostka.B[2].X-1)].N=0) and
   (Brick[(Kostka.B[3].Y)*9+(Kostka.B[3].X-1)].N=0)) then
 For I:=1 to 3 do
 Begin
  If SB=False then PlaySound(0) else SBPlayRaw(0);
  Brick[(Kostka.B[I].Y)*9+(Kostka.B[I].X-1)].N:=Kostka.B[I].N;
  Brick[(Kostka.B[I].Y)*9+(Kostka.B[I].X)].N:=0;
  Dec(Kostka.B[I].X);
 End;
End;
 
 
Procedure BrickStepRight;
Var I: Byte;
Begin
 If ((Kostka.B[1].X<8) and
   (Brick[(Kostka.B[1].Y)*9+(Kostka.B[1].X+1)].N=0) and
   (Brick[(Kostka.B[2].Y)*9+(Kostka.B[2].X+1)].N=0) and
   (Brick[(Kostka.B[3].Y)*9+(Kostka.B[3].X+1)].N=0)) then
 For I:=1 to 3 do
 Begin
  If SB=False then PlaySound(0) else SBPlayRaw(0);
  Brick[(Kostka.B[I].Y)*9+(Kostka.B[I].X+1)].N:=Kostka.B[I].N;
  Brick[(Kostka.B[I].Y)*9+(Kostka.B[I].X)].N:=0;
  Inc(Kostka.B[I].X);
 End;
End;
 
 
Procedure BrickStepDown;
Var I: Byte;
Begin
 For I:=1 to 3 do
 Begin
  Brick[(Kostka.B[I].Y+1)*9+(Kostka.B[I].X)].N:=Kostka.B[I].N;
  Inc(Kostka.B[I].Y);
 End;
 Brick[(Kostka.B[1].Y-1)*9+(Kostka.B[1].X)].N:=0;
End;
 
 
Procedure BrickRotate;
Var Store: Byte;
  I: Byte;
Begin
 Store:=Kostka.B[3].N;
 Kostka.B[3].N:=Kostka.B[2].N;
 Kostka.B[2].N:=Kostka.B[1].N;
 Kostka.B[1].N:=Store;
 For I:=1 to 3 do Brick[(Kostka.B[I].Y)*9+(Kostka.B[I].X)].N:=Kostka.B[I].N;
End;
 
 
Function TestBrickStop: Boolean;
Var I: Byte;
Begin
 If Kostka.B[3].Y<15 then
 Begin
  If Brick[(Kostka.B[3].Y+1)*9+(Kostka.B[3].X)].N=0
  then TestBrickStop:=False
  else Begin
      TestBrickStop:=True;
      If SB=False then PlaySound(4) else SBPlayRaw(4);
      Level:=LevelBackup;
      If KostkaCounter>0
      then DestroyerTarget:=0
      else DestroyerTarget:=Brick[(Kostka.B[3].Y+1)*9+(Kostka.B[3].X)].N;
      If Reaction=True then For I:=1 to 3 do Kostka.B[I].Y:=0;
     End
 End else
 Begin
  TestBrickStop:=True;
  If SB=False then PlaySound(4) else SBPlayRaw(4);
  Level:=LevelBackup;
  DestroyerTarget:=0;
  Reaction;
 End;
End;
 
 
Procedure BrickFall;
Var Ending: Boolean;
Begin
 Ending:=False;
 If LevelBackup<9 then Level:=LevelBackup
          else Level:=9;
 FillBrickFallCounter;
 Repeat
  UpdateMainGameScreen2;
  WriteMainGameScreen;
  Wait(fps.prodleva);
  If BrickFallCounter>0
  then Begin
      Dec(BrickFallCounter);
{Esc}   If Key[1]=True then Ending:=True;
{Left}   If Key[75]=True then
      Begin
       While Key[75]=True do WaitButton(75,15);
       BrickStepLeft;
       UpdateMainGameScreen2;
       WriteMainGameScreen;
      End;
{Right}  If Key[77]=True then
      Begin
       While Key[77]=True do WaitButton(77,15);
       BrickStepRight;
       UpdateMainGameScreen2;
       WriteMainGameScreen;
      End;
{Space}  If Key[57]=True then
      Begin
       While Key[57]=True do WaitButton(57,20);
       If SB=False then PlaySound(1) else SBPlayRaw(1);
       BrickRotate;
       UpdateMainGameScreen2;
       WriteMainGameScreen;
      End;
{Enter}  If Key[28]=True then
      Begin
       Pause:=True;
       UpdateMainGameScreen6;
       WriteMainGameScreen;
       While Key[28]=True do Begin End;
       Repeat
        If Key[28]=True then
        Begin
         While Key[28]=True do Begin End;
         Pause:=False;
         UpdateMainGameScreen2;
         WriteMainGameScreen;
        End;
       Until Pause=False;
      End;
{Down}   If Key[80]=True
      then Begin
         HoldDown:=True;
         If Level<9 then
         Begin
          LevelBackup:=Level;
          Level:=9;
          BrickFallCounter:=0;
         End;
        End
      else Begin
         HoldDown:=False;
         If LevelBackup<9 then Level:=LevelBackup;
        End;
     End
  else Begin
      FillBrickFallCounter;
 
      If TestBrickStop=False then
       Begin
        If HoldDown=True then
        Begin If SB=False then PlaySound(0) else SBPlayRaw(0); End;
        BrickStepDown;
        UpdateMainGameScreen2;
        WriteMainGameScreen;
       End else Ending:=True;
 
      If ((Brick[(Kostka.B[3].Y+1)*9+(Kostka.B[3].X)].N>0) and
        (Kostka.B[1].Y=0) and (Kostka.B[1].X=4)) then GameOver:=True
     End;
 Until Ending=True;
 
 FillBrickFallCounter;
 While BrickFallCounter>0 do
 Begin
  Dec(BrickFallCounter);
  UpdateMainGameScreen2;
  WriteMainGameScreen;
  Wait(fps.prodleva);
  If Key[1]=True then BrickFallCounter:=0;
 End;
End;
 
 
Procedure StartupCountdown;
Var I: Byte;
Begin
 For I:=3 downto 1 do
 Begin
  UpdateMainGameScreen2;
  WriteNumber(Buffer[1],160,184,16,16,1,56,96,I,Buffer[3]);
  WriteMainGameScreen;
  Wait(900);
 End;
End;
 
 
Procedure MainGame;
Var Ending: Boolean;
  I: Byte;
Begin
 Ending:=False;
 StartHry:=True;
 GameOver:=False;
 Pause:=False;
 Level:=0;
 LevelBackup:=0;
 Score:=0;
 KostkaCounter:=0;
 KostkaCounterAll:=0;
 For I:=0 to 150 do
 Begin
  Brick[I].N:=0;
  Brick[I].Exp:=False;
 End;
 
 ClearPage(Buffer[3]);
 UpdateMainGameScreen1; {write nadoba}
 UpdateMainGameScreen2; {write jednotlive kostky}
 UpdateMainGameScreen3; {write score}
 UpdateMainGameScreen4; {write level}
 UpdateMainGameScreen5; {write next brick}
 WriteMainGameScreen;
 StartupCountdown;
 Repeat
  If StartHry=True then Begin
              CreateNextBrick;
              StartHry:=False;
             End;
  SetupBrick;
  CreateNextBrick;
  BrickFall;
 
  If Key[1]=True then
  Begin
   While Key[1]=True do Begin End;
   Ending:=True;
  End;
 
 Until ((Ending=True) or (GameOver=True));
 
 If GameOver=True then
 Begin
  If SB=False then PlaySound(3) else SBPlayRaw(3);
  If Score>HiScore then
  Begin
   HiScore:=Score;
   HiScoreSaveLoad(True); {SAVE}
  End;
  WriteText(Buffer[1],160,136,16,16,1,20,96,'konec',Buffer[3]);
  WriteMainGameScreen;
  While Key[1]=False do Begin End;
  While Key[1]=True do Begin End;
 End;
End;