Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Procedure FillBrickFallCounter;
Begin
 BrickFallCounter:=20-(Level*2);
 If Level=9 then BrickFallCounter:=3;
End;
 
 
Procedure WaitButton(Klavesa,Speed: Byte);
Begin
 Inc(ButtonDelay);
 If ButtonDelay<Speed
 then Wait(1)
 else Begin
     Key[Klavesa]:=False;
     ButtonDelay:=0;
    End;
End;