Calculate determinat of 3x3 matrix

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)

Author: Ľuboš Saloky
Program: 3x3det.pas
File exe: 3x3det.exe

Calculate determinat of 3x3 matrix.
{ 3x3DET.PAS                            }
{ Program vypočíta determinat matice 3x3.              }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
program Determinant;
uses Crt;
var a:array[1..4,1..3]of integer;
  x,y,ds,d1,d2,d3:longint;
BEGIN
 TextBackGround(0);ClrScr;
 for x:=1 to 3 do begin
  writeLn(x,'.   * x +   * y +   * z =');
  for y:=1 to 4 do begin
   GotoXY(10*y-6,x);
   readLn(a[y,x]);
  end;
 end;
 ds:=a[1,1]*a[2,2]*a[3,3] + a[2,1]*a[3,2]*a[1,3] + a[3,1]*a[1,2]*a[2,3]
  - a[3,1]*a[2,2]*a[1,3] - a[1,1]*a[3,2]*a[2,3] - a[2,1]*a[1,2]*a[3,3];
 d1:=a[4,1]*a[2,2]*a[3,3] + a[2,1]*a[3,2]*a[4,3] + a[3,1]*a[4,2]*a[2,3]
  - a[3,1]*a[2,2]*a[4,3] - a[4,1]*a[3,2]*a[2,3] - a[2,1]*a[4,2]*a[3,3];
 d2:=a[1,1]*a[4,2]*a[3,3] + a[4,1]*a[3,2]*a[1,3] + a[3,1]*a[1,2]*a[4,3]
  - a[3,1]*a[4,2]*a[1,3] - a[1,1]*a[3,2]*a[4,3] - a[4,1]*a[1,2]*a[3,3];
 d3:=a[1,1]*a[2,2]*a[4,3] + a[2,1]*a[4,2]*a[1,3] + a[4,1]*a[1,2]*a[2,3]
  - a[4,1]*a[2,2]*a[1,3] - a[1,1]*a[4,2]*a[2,3] - a[2,1]*a[1,2]*a[4,3];
 writeln('x= ',d1/ds:1:5);
 writeln('y= ',d2/ds:1:5);
 writeln('z= ',d3/ds:1:5);
 readln;
END.