Direct access do VGA palette

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)
paleta.pngAuthor: Ľuboš Saloky
Program: Paleta.pasFarby.pas
File exe: Paleta.exe

Direct access do VGA palette.
{ farby.pas                             } 
{ Priamy pristup k palete VGA a praca s farbami.          }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
unit Farby; {Priamy_pristup_k_palete_VGA a praca s farbami}
interface
 const Dopredu=1;Dozadu=-1;
 procedure NastavFarbu(cislo,r,g,b:byte);
 procedure ZistiFarbu(cislo:byte;var r,g,b:byte);
 procedure ZapniZobrazovanie;
 procedure VypniZobrazovanie;
 procedure RotujPaletu(zac,kon:byte;smer:shortint);
{ procedure StmavObrazovku;}
implementation
 procedure NastavFarbu(cislo,r,g,b:byte);
 begin
  port[$3C8]:=cislo;
  port[$3C9]:=r;
  port[$3C9]:=g;
  port[$3C9]:=b;
 end;
 procedure ZistiFarbu(cislo:byte;var r,g,b:byte);
 var x:byte;
 begin
  port[$3C7]:=cislo;
  r:=port[$3C9];
  g:=port[$3C9];
  b:=port[$3C9];
 end;
 procedure VypniZobrazovanie;
 begin
  port[$3C6]:=$00;
 end;
 procedure ZapniZobrazovanie;
 begin
  port[$3C6]:=$FF;
 end;
 procedure RotujPaletu(zac,kon:byte;smer:shortint);
 var r,g,b,x,r1,g1,b1:byte;
 begin
  case smer of
   1:begin
    port[$3C7]:=kon;
    r1:=port[$3C9];
    g1:=port[$3C9];
    b1:=port[$3C9];
    for x:=kon-1 downto zac do begin
     port[$3C7]:=x;
     r:=port[$3C9];
     g:=port[$3C9];
     b:=port[$3C9];
     port[$3C8]:=x+1;
     port[$3C9]:=r;
     port[$3C9]:=g;
     port[$3C9]:=b;
    end;
    port[$3C8]:=zac;
    port[$3C9]:=r1;
    port[$3C9]:=g1;
    port[$3C9]:=b1;
   end;
  end;
 end;
end.