Program replace all lower letter with upper letter

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal

Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Nahradenie_pismen.pas
File exe: Nahradenie_pismen.exe
need: Vstup.txt

Program replace all lower letter with upper letter.
{ NAHRADENIE_PISMEN.PAS             Copyright (c) Pheo }
{ Program ktorý v danom súbore nahradí všetky malé písmená vežkými. }
{                                  }
{ Datum:06.04.2005               http://www.trsek.com }
 
program nahradenie_pismen;
var s1,s2:Text;
  c:char;
begin
 assign(s1,'vstup.txt'); reset(s1);
 assign(s2,'vystup.txt'); rewrite(s2);
 
 while not(Eof(s1)) do 
 begin
     read(s1,c);
     if (c>='a') and (c<='z') then
       c:=chr(ord(c)-ord('a')+ord('A'));      
     write(s2,c);
 end;
 close(s1);
 close(s2);
 
 writeln('Hotovo.');
 readln;
end.