Turns the number upside down

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal

Program: Otoc.pas
File exe: Otoc.exe

Turns the number upside down.
{ OTOC.PAS         Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Otoci cislo naopak                        }
{ Vstup : 5 cisel x-tej zlozky funkcie               }
{ Vystup: 5 cisel funkcie y=e^(x+1)                 }
{                                  }
{ Datum:10.04.2000               http://www.trsek.com }
 
program Otoc_cislo;
uses crt;
var pole:array[1..5] of real;
  i:integer;
  pom:real;
begin
 Clrscr;
 for i:=1 to 5 do begin
   Write('pole[',i,']=');
   ReadLn( pole[i] );
  end;
 
 WriteLn;
 WriteLn('Pre funkciu y=xe^(x+1) su nasledovne hodnoty:');
 for i:=1 to 5 do begin
   pom := pole[i] * exp( pole[i]+1 );
   WriteLn( pom:9:2 );
  end;
 
 ReadLn;
end.