Concat

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Spojí posloupnost řetězců (stringů).

Deklarace
function Concat(s1 [, s2,..., sn]: String): String;
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
Všechny parametry jsou výrazy typu string. Výsledkem je spojení všech řetězcových parametrů. Pokud je výsledný řetězec delší než 255 znaků, je za 255-tým znakem odříznut. Použití operátoru plus ( + ) vrátí stejný výsledek jako použití funkce Concat:
S := 'ABC' + 'DEF';
Viz také
Copy
Delete
Insert
Length
Pos


Vzorový příklad

{Concat.PAS}
{Vzorový příklad pro funkci Concat.}
var
  S: String;
begin
  S := Concat('ABC', 'DEF');    { 'ABCDE' }
end.