Pos

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Hledá podřetězec v jiném řetězci.

Deklarace
function Pos(Substr: String; S: String): Byte;
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
Substr a S jsou výrazy typu string. Pos hledá Substr v S a vrací celočíselnou hodnotu, která je indexem prvního znaku Substr v S. Pokud se Substr nenajde, Pos vrátí nulu.
Viz také
Delete
Concat
Copy
Insert
Length


Vzorový příklad

{Pos.PAS}
{Vzorový příklad pro funkci Pos.}
var S: String;
begin
  S := '   123.5';
  { Převést mezery na nuly }
  while Pos(' ', S) > 0 do
    S[Pos(' ', S)] := '0';
end.