Insert

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Vloží do řetězce podřetězec.

Deklarace
procedure Insert(Source: String; var S: String; Index: Integer);
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
Source je výraz typu string. S je proměnná typu string libovolné délky. Index je výraz celočíselného typu. Insert vloží Source do S na Index-tou pozici. Pokud je výsledný řetězec delší než 255 znaků, jsou znaky za 255-tým znakem odříznuty.
Viz také
Concat
Copy
Delete
Length
Pos


Vzorový příklad

{Insert.PAS}
{Vzorový příklad pro proceduru Insert.}
var
  S: String;
begin
  S := 'Honest Lincoln';
  Insert('Abe ', S, 8);         { 'Honest Abe Lincoln' }
end.