Prvé jednoduché príkazy

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

ClrScr

Príkaz vymaže obrazovku a nastaví aktuálnu farbu.

GotoXY(X,Y:byte)

Presunie kurzor na obrazovke. Pozícia je určená súradnicami X,Y. X - stĺpec Y - riadok. Obrazovka má nasledovné rozlíšenie.

Dos.jpg

Write (S:[premenná var])

Write('text medzi apostrofmi');

Vypíše na aktuálnu pozíciu na obrazovke obsah premennej, alebo text medzi apostrofmi.


WriteLn(S:[premenná var]);

WriteLn('text medzi apostrofmi');

Podobne ako write, ale presunie kurzor na nový riadok.


Read (S:[premenná var])

Prečíta údaj z klávesnice a uloží do premennej S.


ReadLn (S:[premenná var]);

Obdobne ako read s rozdielom, že prečíta aj znak konca riadku (Enter). Pre čítanie premenných používajte vždy ReadLn a nie Read.

{ Príklad: Program požiada o čísla X,Y a meno }
{ potom na súradnicu X,Y vypíše meno }

program citat_vypis;
 uses crt,dos;
 var x,y:integer;
     meno:string;
begin
   Clrscr;
   GotoXY(2,2);WriteLn('Zadaj suradnicu X=');
   ReadLn(X);
   GotoXY(2,3);WriteLn('Zadaj suradnicu Y=');
   ReadLn(Y);
   GotoXY(3,3);WriteLn('Zadaj meno');
   ReadLn(meno);
   GotoXY(X,Y);WriteLn( meno);
end.

TextColor(Col:byte)

Nastaví farbu u znakov ktoré sa vypisujú na obrazovku.

Číslo Farba Color Číslo Farba Color
0 Čierna Black 8 Tmavošedá Darkgray
1 Modrá Blue 9 Svetlomodrá Lightblue
2 Zelená Green 10 Svetlozelená Lightgreen
3 Zelenomodrá Cyan 11 Svetlázelenomodrá Lightcyan
4 Červená Red 12 Svetločervená Lightred
5 Magenta Magenta 13 Svetlámagenta Lightmagenta
6 Hnedá Brown 14 Žltá Yellow
7 Svetlošedá Lightgray 15 Biela White

TextBackground(Col:byte)

Nastaví farbu podkladu znakov vypisovaných na obrazovke. U TextBackGround je možné použiť len farby 0-7.


Kam ďalej: Obsah | Nepodmienený cyklus FOR