Str

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Převede číselnou hodnotu do podoby znakového řetězce.

Deklarace
procedure Str(X [: Width [: Decimals ]]; var S:string);
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
Převede číselnou hodnotu X do podoby řetězce v souladu s formátovacími parametry Width a Decimals. Efekt je přesně stejný, jako volání standardní procedury Write.
Viz také
Val
Write


Vzorový příklad

{Str.PAS}
{Vzorový příklad pro proceduru Str.}
{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }
function IntToStr(I: Longint): String;
{ Převedení libovolného celočíselného typu na řetězec }
var
  S: string[11];
begin
  Str(I, S);
  IntToStr := S;
end;
begin
  Writeln(IntToStr(-5322));
  Readln;
end.