$N: Režim koprocesoru

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Přepíná mezi dvěma modely aritmetiky čísel v pohyblivé řádové čárce, které Turbo Pascal podporuje.

 Syntaxe:    {$N+} nebo {$N-}
 Implicitně:  {$N-}
 Typ:      Globální
 Povel menu:  Options|Compiler|80x87
Režim $N-

Režim $N- způsobí generování kódu, v němž jsou všechny operace aritmetiky reálných čísel realizovány voláním knihovních podprogramů.

Režim $N+

V režimu $N+ jsou generovány instrukce matematického koprocesoru 8087 pro výpočty s reálnými čísly a zpřístupněny čtyři další reálné typy: Single, Double, Extended a Comp.

Viz také
$E


Podpora výpočtů s 80x87

V režimu {$N+} se operace s čísly v pohyblivé řádové čárce realizují instrukcemi koprocesoru 80x87. Zde je povoleno všech pět reálných typů.


Programové podpora reálných čísel

V režimu {$N-} (implicitní) se operace s čísly v pohyblivé řádové čárce realizují voláním knihovních podprogramů.

Z důvodů maximální rychlosti a minimální velikosti jsou povoleny pouze proměnné typu real.

Pokus o překlad příkazu s proměnnou typu Single, Double, Extended a Comp způsobí chybu.