Typy ukazatel

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Revision as of 23:04, 9 October 2012 by Zdeno Sekerák (talk | contribs) (Vytvorená stránka „Proměnná typu ukazatel obsahuje adresu dynamické proměnné určeného bázového typu. Proměnné typu ukazatel můžete přiřadit hodnotu: * procedurami New n...“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Proměnná typu ukazatel obsahuje adresu dynamické proměnné určeného bázového typu.

Proměnné typu ukazatel můžete přiřadit hodnotu:

Vyhrazené slovo nil označuje konstantu typu ukazatel, která se nikam neodkazuje.

Ukazatel
Předdefinovaný typ pointer popisuje netypový ukazatel (neukazuje na žádný specifikovaný typ).
PChar

Předdefinovaný typ PChar popisuje ukazatel na nulou ukončený řetězec.

PChar je deklarován jako:

type PChar = ^Char;

Borland Pascal podporuje množinu rozšiřujících syntaktických pravidel (řízeno direktivou překladače $X) pro snadné ovládání řetězců typu PChar.

Příklad
{ Deklarace typu ukazatel }
type
 BytePtr = ^Byte;
 WordPtr = ^Word;
 IdentPtr = ^IdentRec;
 IdentRec = record
  Ident: string[15];
  RefCount: Word;
  Next: IdentPtr;
 end;
Viz také
Ukazatelová typová konstanta