Matematika

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stranky: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-110]  [111-120]  [aktualna]  [131-140]  [141-150]  [151-169]

Poradze:121
Zrobil: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Prvocislo2.pas

Test, či dané číslo je prvočíslo.Poradze:122
Zrobil: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Prvocislo3.pas

Program vypíše prvých N overených prvočísel.Poradze:123
Zrobil: Unknown (author, please send me your name)
Program: Pytagoras.pas

This program calculte te missing side at a triangle.Poradze:124
Zrobil: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Pythagoras.pas

Vypíše všechna rěšení a2+b2=c2 na obrazovku (a,b,c <100).Poradze:125
radian.pngZrobil: Jardo
Program: Radian.pas
Subor exe: Radian.exe

Program na prevod uhlov zo stupňov na radiány a naopak. Zaujímavé je grafické spracovanie pomocou systémovej jednotky crt.Poradze:126
Program: Riman.pas

Program vykonáva prevod medzi rímskym a arabským číslom. Obsahuje autodetekciu o ktoré číslo sa jedná.Poradze:127
Zrobil: Juraj Pupák
Program: Rotacias.pas

Program zrotuje zadané číslo n krát doprava.Poradze:128
Zrobil: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Rovnica.pas

Kvadratická rovnica, výpočet.Poradze:129
Zrobil: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Rozklad.pas

Rozklad čísla na prvočinitele.Poradze:130
Program: Rozpocit.pas

Určí v akom poradí budú vypadávať deti v detskej rozpočítavanke.


Stranky: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-110]  [111-120]  [aktualna]  [131-140]  [141-150]  [151-169]