Matematika

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stranky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [aktualna]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-150]  [151-169]

Poradze:51
Zrobil: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Gonio.pas

Tabuľka goniometrických funkcií. Nad zadaným intervalom zobrazí sínus, cosínus, tangens.Poradze:52
Program: Graf.pas
Subor exe: Graf.exe

Zobrazí 2D graf funkcie ktoru zadá užívatel z klávesnice. Vie analyzovat matematický výraz a vypocíta hodnoty pre os y. Zobrazí až 4 grafy naraz.Poradze:53
Program: Hanojske_veze_resolve.pas
Subor exe: Hanojske_veze_resolve.exe

Program vyrieši a v grafickom režime presun hanojských veží a rešienie názorne vykreslí.Poradze:54
horner.pngProgram: Horner.pas
Subor exe: Horner.exe
Mušiš mac: Egavga.bgi

Program vykreslí na osi X/Y Hornerové schéma.Poradze:55
Program: Hrkocka.pas

Generátor hracej kocky. Vypisuje náhodné čísla od 1..6 po stlačení klávesu sa zastaví.Poradze:56
ifk.pngProgram: Ifk.pas
Subor exe: Ifk.exe

Interpolacia Fergusonovou kubikou.Poradze:57
Program: Mc_school.pas
Subor exe: Mc_school.exe
Ukažka: Input.txtAnswer.txt

Na medziškolskej matematickej súťaži, formov testou otázok bola zorganizovaná súťaž. Odpovedné hárky pre účastníkov boli čítané pomocou Optickeho spracovania výsledkov (OMR) a voľby boli konvertované do textového súboru.
Predstavte si že ste programátor. Idete vyvýjať počítačový program na čítanie všetkých súborových textových dát a produkovať detailne analýzy zo skúšok. Analýzy budú obsahovať.
  • celkový počet účastníkov, celkový počet škol, celkový počet účastníkov z každej školy
  • víťaza jednotlivých cien a víťaza za školu
  • otázky zanalyzujte s percentuálnym vyjadrením
  • zobrazte jasný vysledokPoradze:58
Program: Interval.pas

Zistenie spoločného intervalu jednotlivých intervalov.Poradze:59
Program: Jednoducha_rovnica.pas
Subor exe: Jednoducha_rovnica.exe

Program rieši jednoduchú rovnicu. x=((a*a)-b)/cPoradze:60
Zrobil: Neznámy (ozvi sa mi)
Program: Kal.pas
Subor exe: Kal.exe

Tento program je jednoduchá kalkulačka.
Operacie: - sčítanie
- odčítanie
- delenie
- násobenie
- faktoriál


Stranky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [aktualna]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-150]  [151-169]