Matematika

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stranky: [1-50]  [51-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [aktualna]  [161-169]

Poradze:151
Zrobil: Juraj Pupák
Program: Sustava.pas

Program na prevod čísel z dvojkovej do desiatkovej sústavy, alebo na prevod z desiatkovej do dvojkovej sústavy.Poradze:152
Program: Tabulka.pas

Zobrazí tabuľku výpočtov a+b, a-b, a*b, a/b.Poradze:153
Zrobil: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Taylor.pas

Vypočíta hodnotu e na x-tu. Použije taylorov rad.Poradze:154
Program: Teploty.pas

Určí najvyšiu teplotu v týždni.Poradze:155
Zrobil: Miroslav Lízal, Tomáš Okurek
web: pascalweb.wz.cz/index86.html

Program: Teploty2.pas
Subor exe: Teploty2.exe

Program pre výpočet priemernej teploty zo zadaných hodnôt.Poradze:156
Program: Terc.pasTerclight.pasTerc2.pas
Subor exe: Terc.exeTerc2.exe
Subor ubuntu: Terc
Ukažka: Terc.txtTerc2.txt

Program zistí akými kombináciami zásahov do terča sa dá dosiahnuť požadovaný počet bodov Z. Určí všetky vektory P ( P[1] .. P[M] ) a počet zásahov do medzikružia. Nakoniec vypíše všetky možné riešenia a ich počet (0, 1, 2, …). Podrobný postup riešenia nájdete v Terc.txt.

Ako všade aj tu platí že sa dá naprogramovať jednodušia verzia TercLight.pas ktorá ale nieje taká výkonná.

Nakoniec ešte uverejňujem verziu Terc2.pas od prispievateľky s nickom Quetocek. Vďaka nej je k dispozícii aj dokumentácia.Poradze:157
Zrobil: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Tretia_odmocnina.pas

Tretia odmocnina ako výsledok riešenia binomickej rovnice. Newtonovou metódou použitím iteračného vzťahu
x[0]=1,
x[i+1]=x[i]+(A/sqr(x[i]-x[i])/3,
pričom výpočet končí, keď abs(x[i+1]-x[i]) je menšie epsilon, kde epsilon je požadovaná presnosť.Poradze:158
Program: Trieden.pas
Subor exe: Trieden.exe
Subor ubuntu: Trieden

Program ktorý predvedie a porovná 3 spôsoby triedenia čísel.
TRMAX - triedenie cez maximum.
BUBLE - bublikové triedenie.
BUBLESORT - bublinkové s príznakom.Poradze:159
Zrobil: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Triedenie_vyberom.pas

Program na zostupné usporiadanie číselného poľa triedením výberom podľa maxima alebo minima (vzostupne).Poradze:160
Zrobil: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Uroky.pas

Program na výpočet úrokov.


Stranky: [1-50]  [51-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [aktualna]  [161-169]