Pascal programy matematika

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-110]  [111-120]  [aktuálna]  [131-140]  [141-150]  [151-167]

Poradie:121
Autor: Unknown (author, please send me your name)
Program: Pytagoras.pas

This program calculte te missing side at a triangle.Poradie:122
Autor: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Pythagoras.pas

Vypíše všechna rěšení a2+b2=c2 na obrazovku (a,b,c <100).Poradie:123
radian.pngAutor: Jardo
Program: Radian.pas
Súbor exe: Radian.exe

Program na prevod uhlov zo stupňov na radiány a naopak. Zaujímavé je grafické spracovanie pomocou systémovej jednotky crt.Poradie:124
Program: Riman.pas

Program vykonáva prevod medzi rímskym a arabským číslom. Obsahuje autodetekciu o ktoré číslo sa jedná.Poradie:125
Autor: Juraj Pupák
Program: Rotacias.pas

Program zrotuje zadané číslo n krát doprava.Poradie:126
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Rovnica.pas

Kvadratická rovnica, výpočet.Poradie:127
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Rozklad.pas

Rozklad čísla na prvočinitele.Poradie:128
Program: Rozpocit.pas

Určí v akom poradí budú vypadávať deti v detskej rozpočítavanke.Poradie:129
Autor: Sargo
Program: Rozstv.pas

Rozklad hodnoty na 4 štvorce čísel. Program slúži na nájdenie všetkých štvorprvkových množín ktorých súčet štvorcov jednodlivých prvkov sa rovná danej hodnote.Poradie:130
Autor: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Rychlost.pas

Po zadaní dráhy a času vypočte průmernou rychlost, předpokladá se s,t > 0


Stránky: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-110]  [111-120]  [aktuálna]  [131-140]  [141-150]  [151-167]