Pascal programy matematika

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [1-50]  [51-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [aktuálna]  [161-169]

Poradie:151
Autor: Juraj Pupák
Program: Sustava.pas

Program na prevod čísel z dvojkovej do desiatkovej sústavy, alebo na prevod z desiatkovej do dvojkovej sústavy.Poradie:152
Program: Tabulka.pas

Zobrazí tabuľku výpočtov a+b, a-b, a*b, a/b.Poradie:153
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Taylor.pas

Vypočíta hodnotu e na x-tu. Použije taylorov rad.Poradie:154
Program: Teploty.pas

Určí najvyšiu teplotu v týždni.Poradie:155
Autor: Miroslav Lízal, Tomáš Okurek
web: pascalweb.wz.cz/index86.html

Program: Teploty2.pas
Súbor exe: Teploty2.exe

Program pre výpočet priemernej teploty zo zadaných hodnôt.Poradie:156
Program: Terc.pasTerclight.pasTerc2.pas
Súbor exe: Terc.exeTerc2.exe
Súbor ubuntu: Terc
Príklady: Terc.txtTerc2.txt

Program zistí akými kombináciami zásahov do terča sa dá dosiahnuť požadovaný počet bodov Z. Určí všetky vektory P ( P[1] .. P[M] ) a počet zásahov do medzikružia. Nakoniec vypíše všetky možné riešenia a ich počet (0, 1, 2, …). Podrobný postup riešenia nájdete v Terc.txt.

Ako všade aj tu platí že sa dá naprogramovať jednodušia verzia TercLight.pas ktorá ale nieje taká výkonná.

Nakoniec ešte uverejňujem verziu Terc2.pas od prispievateľky s nickom Quetocek. Vďaka nej je k dispozícii aj dokumentácia.Poradie:157
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Tretia_odmocnina.pas

Tretia odmocnina ako výsledok riešenia binomickej rovnice. Newtonovou metódou použitím iteračného vzťahu
x[0]=1,
x[i+1]=x[i]+(A/sqr(x[i]-x[i])/3,
pričom výpočet končí, keď abs(x[i+1]-x[i]) je menšie epsilon, kde epsilon je požadovaná presnosť.Poradie:158
Program: Trieden.pas
Súbor exe: Trieden.exe
Súbor ubuntu: Trieden

Program ktorý predvedie a porovná 3 spôsoby triedenia čísel.
TRMAX - triedenie cez maximum.
BUBLE - bublikové triedenie.
BUBLESORT - bublinkové s príznakom.Poradie:159
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Triedenie_vyberom.pas

Program na zostupné usporiadanie číselného poľa triedením výberom podľa maxima alebo minima (vzostupne).Poradie:160
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Uroky.pas

Program na výpočet úrokov.


Stránky: [1-50]  [51-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [aktuálna]  [161-169]