Zadania Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Nájdite si čo potrebujete, ak to tu nemám pošlite mi zadanie mailom. Ak je zadanie ľahké skúste generátor zadaní.

Stránky: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-110]  [aktuálna]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-200]  [201-242]

Poradie:111
Program: Najdel.pas
Súbor exe: Najdel.exe

Program pre zistenie najväčšieho spoločného deliteľa.Poradie:112
Program: Najdlhsie_slovo.pas
Súbor exe: Najdlhsie_slovo.exe

Program nájde vo textovom súbore najdlhšie slovo a vypíše ho.Poradie:113
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Najvacsi_delitel.pas
Súbor exe: Najvacsi_delitel.exe

Program na určenie najväčšieho spoločného deliteľa dvoch čísel.Poradie:114
Autor: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Nasobek.pas
Súbor exe: Nasobek.exe

Určí nejmenší společný násobek dvou čísel rozložených na prvočinitele.Poradie:115
Autor: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Nasobek7.pas
Súbor exe: Nasobek7.exe

Rozhodne, zda je číslo násobkem sedmi.Poradie:116
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Nasobilka.pas

Program, ktorý vygeneruje n úloh na preskúąanie násobilky. Program na precvicovanie nasobilky. Program na skusanie nasobilky.Poradie:117
Autor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Nxn.pas
Súbor exe: Nxn.exe

Program vyplní celočíselné dvojrozmerné pole rozmeru NxN postupne celými číslami od 1 do NxN po vedľajších uhlopriečkach zhora nadol.Poradie:118
obdlznik.pngAutor: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Obdelnik.pas
Súbor exe: Obdelnik.exe

Po zadáni délek dvou stran obdelníka vypočte obvod a obsah. Pre výpočet obvodu platí a·b

Pričem:
- a je delhší strana obdélníka
- b je kratší strana obdélníkaPoradie:119
obdlznik.pngProgram: Obdlznik.pas
Súbor exe: Obdlznik.exe

Vypočíta obvod obdĺžnika.
Pre výpočet obvodu obdĺžnika platí vzťah a·b

Pričom:
- a je dlhšia strana obdĺžnika
- b je kratšia strana obdĺžnikaPoradie:120
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Obdlznik2.pas
Súbor exe: Obdlznik2.exe

Program nakreslí dva body a okolo nich obdĺľnik tak, aby bol čo najtesnejąie pri bodoch.


Stránky: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-110]  [aktuálna]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-200]  [201-242]